Βασίλης Νεμπεγλεριώτης – Χείρων

Βασίλης Νεμπεγλεριώτης – Χείρων
Σύµφωνα µε την ελληνική µυθολογία, ο Χείρων ήταν µια υβριδική µορφή µε σώµα ανθρώπου και πόδια αλόγου (κένταυρος), γιος του τιτάνα Κρόνου και της ωκεανίδας Φιλύρας. Αποτελούσε εξαίρεση στον κόσµο των κενταύρων που κυριαρχούσε η ζωική φύση παρά η ανθρώπινη. Κατοικούσε σε µια σπηλιά στο όρος Πήλιο της Θεσσαλίας, στη γνωστή και ως σπηλιά του Χείρωνα. Ο µύθος αναφέρει ότι ήταν δάσκαλος ιατρικής και αστρονοµίας µυθικών ηρώων, όπως ο Αχιλλέας, ο Ιάσωνας και ο Ηρακλής, µε τον τελευταίο να τον τραυµατίζει κατά λάθος µε δηλητηριασµένο βέλος. Παρά τις θεραπευτικές του ικανότητες, ο κένταυρος δεν κατάφερε να απαλύνει τον δικό του πόνο, ανταλλάσσοντας την αθανασία του µε την απελευθέρωση του Προµηθέα.

Πρόσφατα, ο κένταυρος πήρε τη θέση του στο ηλιακό σύστηµα δίνοντας το όνοµα του σε ένα κοµήτη µε ελλειπτική τροχιά, δορυφόρο του πλανήτη Κρόνου.

Εξερευνώντας τον τόπο καταγωγής µου και διαµονής µου, που τυγχάνει µυθολογικά να είναι να είναι ο ίδιος µε αυτόν του κενταύρου, οδηγήθηκα στον µύθο από την αρχέγονη ανάγκη να ερµηνεύσω τις λογικές ακολουθίες του περιβάλλοντος ως τρόπο µαγικό. Ακολουθώ τα χνάρια του προσπαθώντας να
βρω την δικιά µου “θεραπεία” και να επουλώσω τις εσωτερικές µου πληγές, µέσω του µέσου της φωτογραφίας.
Με αυτή η δουλειά προσπαθώ τα τελευταία τρία χρόνια να διατηρήσω την “παιδική” µου αθωότητα και να συνδέσω την ελληνική µυθολογία µε το σύµπαν, στην σφαίρα της φαντασίας µου.

Βασίλης Νεµπεγλεριώτης

Ο Βασίλης Νεµπεγλεριώτης γεννήθηκε το 1987 και ζει στη Λάρισα. Εκφράζει την φαντασία του µέσω του µέσου της φωτογραφίας από το 2015 και είναι αυτοδίδακτος. Έχει παρακολουθήσει σεµινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας µε τον Γιάννη Στρατουδάκη, Νατάσα Καρακατσάνη και σκηνοθεσίας µε τον Αλέξανδρο Σιπσίδη. Είναι µέλος της φωτογραφικής οµάδας Fplus από το 2018. Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε οµαδικές εκθέσεις (Anthropause – Momus), σε διεθνή φωτογραφικά φεστιβάλ (Photometria International Festival – Parallel  Voices 2020, Antiparos International Photo Festival – Wild Side 2021) και σε ατοµική έκθεση µε τίτλο “…λιβάδι από ασφοδίλι…” στον χώρο του Μύλου του
Παππά, Λάρισα (2019)

English Version

 

Vasilis Nempegleriotis – Chiron
According to Greek mythology, Chiron was a hybrid creature, part man and part horse (centaur), son of the titan Cronus and oceanid Philyra. He was an exception to centaur world, who dominated by animal rather than human nature. He lived in a cave on Mount Pelion in Thessaly, known as Chiron’s cave. The myth states that he was a teacher of medical and astronomy of mythical heroes, such as Achilles, Jason and Hercules, with the last one injuring him by mistake with a poisoned arrow. Despite his healing abilities, centaur failed to soften his own pain by exchanging his immortality with the release of Prometheus.

Recently, centaur took his place in the solar system, giving his name to a comet in an elliptical orbit, a satellite of the planet Saturn.

Exploring the place of my origin and residence, which happens mythologically to be same as that of centaur, I was lead to the myth by primary need to interpret the logical sequences of the environment as a magical way. I follow in his footsteps trying to find my own ‘cure’ and heal my internal wounds through
the medium. With this work I try for the last three years to maintain my ‘childish’ innocence and to connect Greek mythology with the universe, on the verge of imagination.

Vasilis Nempegleriotis

Vasilis Nempegleriotis (b.1987) is an amateur photographer based in Larissa, central Greece. He express his fantasy through the medium of photography, since 2015. He is self-taught and has participated in photography seminars with John Stratoudakis, Natassa Karakatsani and film direction with Alex Sipsidis. He is a member of Fplus photography group since 2018.
His photographs have been featured in group exhibitions (AnthropauseMomus), international photography festivals (Photometria International Festival – Parallel Voices 2020, Antiparos International Photo Festival – Wild Side 2019) and solo exhibition of his project “..meadow of asphodelus…” , Mill of Pappas, Larissa (2019).