Βασίλης Νεμπεγλεριώτης – agri-Cultural Pylons

Βασίλης Νεμπεγλεριώτης – agri-Cultural Pylons

English Version

Ο θεσσαλικός κάμπος αποτέλεσε και αποτελεί βασικό πυλώνα του πρωτογενή τομέα της Ελλάδας, μέσω της καλλιέργειας των σιτηρών.
Είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος σιτοβολώνας της χώρας και ιστορικά η εικόνα του θεσσαλικού τοπίου έχει ταυτιστεί με αυτήν του κάμπου. Αν και ο κάμπος καλύπτει μόνο το 36% της έκτασης της Θεσσαλίας, είναι αυτός που δίνει ταυτότητα και ζωή στην αστική ύπαιθρο της περιοχής.
Φημολογείται ότι η ευφορία του κάμπου προσφέρει οικονομική άνεση στους κατοίκους του, κάτι το οποίο έρχεται σε αντιπαραβολή με τα παιδικά μου βιώματα, καθώς προέρχομαι από αγροτική οικογένεια.
Ορμώμενος από τον αστικό μύθο, οδηγήθηκα στην πεδιάδα για να εξερευνήσω την δομή της και την ακινησία στο χωροχρόνο. Οι εικόνες μου δείχνουν το σύμπαν του θεσσαλικού κάμπου και την αλληλεξάρτηση της γης με τον ανθρώπινο παράγοντα και τις καιρικές συνθήκες.
Η, εν εξελίξει, φωτογραφική μου εργασία agri-Cultural Pylons, που ξεκίνησε το 2017, είναι μια συλλογή στοιχείων της κουλτούρας των πεδινών χωριών της Θεσσαλίας, ώστε να κατανοήσω τον τόπο που κατάγομαι και διαμένω.

Βασίλης Νεμπεγλεριώτης 

Bio

Ο Βασίλης Νεμπεγλεριώτης (b.1987) γεννήθηκε και ζει τα τελευταία χρόνια στη Λάρισα. Εκφράζει την φαντασία του μέσω του μέσου της φωτογραφίας από το 2015 και είναι αυτοδίδακτος. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας με τον Γιάννη Στρατουδάκη, Νατάσα Καρακατσάνη, Λίλα Ζώτου και σκηνοθεσίας με τον Αλέξανδρο Σιπσίδη. Είναι μέλος της φωτογραφικής ομάδας Fplus από το 2018.
Η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε ομαδικές εκθέσεις (Anthropause – Momus), σε διεθνή φωτογραφικά φεστιβάλ στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(Photometria International Festival 2020- Parallel Voices, Antiparos International Photo Festival 2021- Wild Side, Photopolis Agrinio Photo Festival 2021- Keep Distance, Nida International Festival 2021- New Borders, Belfast Photo Festival 2021 – Shortlisted ) και σε ατομική έκθεση με τίτλο “…λιβάδι από ασφοδίλι…” , Μύλος του Παππά, Λάρισα (2019).

https://www.vasilisnempe.com 

Vasilis Nempegleriotis – agri-Cultural Pylons

The Thessalic flatland stays a key pylon of the primary sector of Greece, through the cultivation of cereals.
It is the second largest granary in the country and historically the image of the Thessalic landscape has been identified with that of the flatland. Although the last covers only 36% of the area of Thessaly, it is the one that gives identity and life to the urban countryside of the area.
There is a rumour about the area of the flatland, that due to its euphoria offers financial comfort to its inhabitants, something which contrasts with my
childhood experiences, as I come from agricultural family.
Motivated from this urban myth, led me to the flatland to explore the structure of stillness in space.
The pictures show me the universe of the Thessalic flatland and interrelationship among the earth, human factor and weather conditions.
My ongoing photographic work agri-Cultural Pylons, which started in 2017, is a collection of culture elements of the lowland villages in Thessaly, in order to
understand the place where I come from and live.

Vasilis Nempegleriotis

Bio

Vasilis Nempegleriotis (b.1987) is a self-taught photographer based in Larissa, central Greece and express his fantasy through the medium of photography,
since 2015. He has participated in photography seminars with John Stratoudakis, Natassa Karakatsani, Lila Zotou and film direction with Alex Sipsidis. He is a member of Fplus photography group since 2018.
His photographs have been featured in group exhibitions (Anthropause – Momus), international photography festivals (Photometria International Festival2020 – Parallel Voices, Antiparos International Photo Festival 2021 – Wild Side, Photopolis Agrinio Photo Festival 2021- Keep Distance, Nida International Festival 2021- New Borders, Belfast Photo Festival 2021 – Shortlisted) and solo exhibition of his project “..meadow of asphodelus…” , Mill of Pappas, Larissa (2019).

https://www.vasilisnempe.com