Βάσια Ζαφείρη – Japanese short stories

Βάσια Ζαφείρη – Japanese short stories

Αυτό που μετράει είναι το ταξίδι ή ο προορισμός;
Ίσως τελικά, αυτό που μετράει, είναι να μπορείς να ονειρεύεσαι το ταξίδι …
Κάπως έτσι ξεκίνησε το project με τις “μικρές γιαπωνέζικες ιστορίες”.
Είναι το όνειρο ενός ταξιδιού και αυτά είναι κάποια μικρά κομμάτια του.

Bio
Γεννήθηκα στη Χίο το 1973.
Η σχέση μου με την φωτογραφία ξεκίνησε το ’90 ως σπουδάστρια στη σχολή τεχνώĺν Βακαλό, με καθηγητή τον Γιώργο Δεπόλλα.
Αναθερμάνθηκε αρκετά χρόνια μετά (2015) όταν συναντήθηκα με αγαπημένους φίλους φωτογράφους και ερασιτέχνες στην φωτογραφική λέσχη Χίου, της οποίας είμαι και μέλος.
Έχω παρακολουθήσει μαθήματα Adobe Photoshop, επεξεργασίας εικόνας και γραφιστικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και workshop
εξειδίκευσης στη φωτογραφία.

Vasia Zafeiri – Japanese short stories

 Is it the journey or the destination that counts?
Maybe after all, what counts is being able to dream of the journey…
This is how the project of the “small Japanese stories” began.
It is the dream of a journey and these are some of the small pieces it contains…

Bio
I was born in Chios in 1973.
My relationship with photography began in the 1990s as a student at the Vakalo School of Arts, with professor George Depollas.
This was rekindled several years later (2015) when I met with dear friends photographers and amateur photographers at the Chios photography club, of which I am a member.
I have attended courses in Adobe Photoshop, image processing and graphic design at the University of Ioannina, as well as a photography specialization workshop.