Stephie Grape – ID

Μια εν εξελίξει έρευνα των δυο τελευταίων ετών σχετικά με την ταυτότητα του φύλου, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, κατά το χρονικό σημείο της μετάβασης από την αθωότητα στην ουσιαστική ενηλικίωση.

Μια διερώτηση για την έκφραση της σεξουαλικότητας, τον ερωτισμό, την επιθυµία για συναισθηµατική κάλυψη και το πώς οι ανάγκες αυτές αντανακλώνται στο σωµατικό πεδίο. Το σώµα δεν υπάρχει de facto, είναι μια “υλικότητα – φορέας νοημάτων”, που υπάρχει μέσα από τις διαδικασίες που ο κάθε άνθρωπος πραγµατώνει. Είναι ο τόπος όπου οι ταυτότητες κατασκευάζονται και ανακατασκευάζονται συνεχώς, για να τις αποδεχτούμε και να τις αµφισβητήσουμε αργότερα, µε µοναδική εγγύηση, την αυθεντικότητά τους.

Η φυλετική ταυτότητα διανύει την πλέον επαναστατική εποχή της, προσπαθώντας να ξεπεράσει τις επιβαλλόμενες κοινωνικές νόρµες, ως απόρροια της χρόνιας πατριαρχίας, µε σκοπό την απαξίωση των παγιωµένων φυλετικών διακρίσεων κοινωνικο – πολιτικά. Πρόκειται για μια νέα, αφυλετική κατάσταση στην οποία κυριαρχεί η σεξουαλική ρευστότητα, όπου το κάθε άτομο, ως µεμονωµένο υποκείµενο, έχει τη δυνατότητα να αυτοπροσδιορίζεται και να αποφασίζει για την αυτοδιάθεση του σώµατός του.

Η “νέα ταυτότητα” που δηµιουργείται μοιάζει αρχικά ασαφής ως προς τις ομοιότητες και τις διαφορές της, ωστόσο το µόνο βέβαιο είναι ότι αποτελεί µέρος µιας παγκόσµιας, οικουµενικής ταυτότητας, περισσότερο συμφιλιωμένης και απενοχοποιηµένης.

ID

A research in progress regarding the last two years, concerning sex identity in personal and collective level, during the time point of the transition from innocence to actual adulthood. A binary question for the expression of sexuality, eroticism, the desire of emotional safety and how these needs reflect in the physical field. The body does not de facto exist, it is “material-bearer of meaning” that exists through the procedures that each person makes. It is the place where identities are generated and regenerated constantly to accept and defy them later, with only one guarantee, their authenticity.

Nowadays, the sex identity is coming through its revolutionary era trying to surpass the imposed social norm, as a result of years of patriarchy, and gradually depreciate the mindsets of sexual discrimination socio-politically. It is about a new pansexual status, conquered by sexual fluidity in which each person, as an individual subject, has the potential of identifying itself and to decide for the self— disposition of its body. The “new identity” which is created looks vague at first for its similarities and differences, but the only certainty is the fact that it is part of a global, universal identity more reconciled and absolved.

Η Stephie Grape (Στέφη Κωστή) γεννήθηκε στη Ζάκυνθο και ζει στην Αθήνα.
Ξεκίνησε να σπουδάζει νομικές επιστήμες αλλά, όπως λέει “βρήκε το σταφύλι της στη φωτογραφία”.
Την ενδιαφέρει το ανθρώπινο σώμα ως τόπος και η έννοια της ταυτότητας σε ατομικό και
συλλογικό επίπεδο, προσπαθώντας να κατανοήσει τον τρόπο που συνδέονται και
επηρεάζονται.
Εμπνέεται από τ@ς πολύτιμ@ς φίλ@ς της.
Αυτήν την περίοδο, η δουλειά της παρουσιάζεται στην έκθεση Νέοι Έλληνες Φωτογράφοι
του Athens Photo Festival 2020.

instagram.com/stephie_grape

facebook.com/stephie.grape