Σώτη Τυρολόγου – Chronesthesia

.
Χροναισθησία: μια μορφή συνείδησης που επιτρέπει την επίγνωση του προσωπικού χρόνου και το νοητικό ταξίδι στο χρόνο αυτό (E.Tulving)

Χροναισθησία

Η φωτογραφική αυτή εργασία αποτελεί μια προσπάθεια απεικόνισης της προσωπικής, βιωματικής  μνήμης και μια αναφορά στο πώς οι αναμνήσεις του παρελθόντος, αναβιώνουν, ανασυντίθενται και σχετίζονται με την αντίληψη του μέλλοντος.

Η φωτογράφος ενσωματώνει τον όρο «χροναισθησία» από το έργο του γνωστικού νευροεπιστήμονα Ε.Τulving, κατά τον οποίο «αποτελεί ένα τέχνασμα που η φύση έχει εφεύρει για να παρακάμψει το δικό της θεμελιώδη νόμο, της μονοδρομικότητας του χρόνου». Στη «Χροναισθησία» η νοητική περιπλάνηση, αποτελεί τόσο τη βάση της μυθοπλασίας όσο και της ανάμνησης και του μελλοντικού σχεδιασμού. Μέσα από αυτή την περιπλάνηση στο χρόνο, προκύπτει μια ανάγκη για αυτοπροσδιορισμό και μια συνεχής παλινδρόμηση ανάμεσα σε ένα αληθοφανές παρόν κι ένα υποθετικό παρελθόν και μέλλον.

Chronesthesia:  “A form of consciousness that enables individuals to be aware of their personal past and future and to mentally travel in it” (E.Tulvig)

Chronesthesia         

This photographic series attempts to depict personal autobiographical memory and centers on how retrieving and reconstructing personal events from the past relate to our capacity to imagine the future.

The photographer incorporates the term “chronesthesia” from the research works of cognitive neuroscientist Endel Tulving.  As he notes, “it is a trick that nature invented to circumvent its own most fundamental law of unidirectionality of time”.  “Chronesthesia” is as much the basis of fiction as of recollection and future planning. Through a mental time travel, the photographer embarks on a journey of self-discovery and oscillates between a subjective present and a hypothetical past and future.


Η Σώτη Τυρολόγου ζει και εργάζεται στην Καβάλα. Είναι μέλος του φωτογραφικού ομίλου Καβάλας από το 2012, όπου και παρακολούθησε σεμινάρια καλλιτεχνικής φωτογραφίας με την Ελένη Μουζακίτη και τον Στράτο Καλαφάτη. Το 2018 πήρε μέρος στο workshop που διοργάνωσε το Lucy Art Residency, με εισηγητές τους Thobias Fäldt, Klara Källström και Void.

Soti Tyrologou lives and works in Kavala, Greece. She got engaged in photography in 2012 as a member of Kavala’s Photo Club and she followed photography seminars with photographers and visual artists Hellen Mouzakiti, and Stratos Kalafatis. In 2018 she participated in a workshop held by Lucy Art Residency, instructed by Thobias Fäldt, Klara Källström and Void.

https://www.facebook.com/soti.tyrologou
https://www.instagram.com/sotityro/
https://www.sotityrologou.com