Ρούλα Πάτρα – Allos-ness

Ρούλα Πάτρα – Allos-ness

Στο έργο «Allos-ness», ξετυλίγεται μια ιστορία, μια ωδή στην ενηλικίωση, αλλά πάντα στο πλαίσιο της δημιουργίας του εαυτού. Ο τίτλος έχει έναν περιγραφικό ρόλο στη συγκεκριμένη σειρά εικόνων. Η λέξη που δημιουργήθηκε μπορεί, στην ουσία, να διαβαστεί ως αλλοτρίωση ή, καλύτερα, ως προϋπόθεση του να είσαι εκτός τόπου. Οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες προκαλούν ένα νοσταλγικό συναίσθημα, ενώ τα ευρήματικά κάδρα μοιάζουν να χαρτογραφούν τη θολούρα που διέπει τη μνήμη. Στο σύνολό τους, οι εικόνες του έργου καθορίζουν τη σημασία της ύπαρξης στον σημερινό κόσμο – στην πραγματικότητα, εστιάζοντας στην διαδρομή προς αυτόν. Η ανάκληση της μνήμης χρησιμοποιείται εδώ ως εργαλείο αφήγησης με στόχο να μεταφέρει την ιστορία της γυναικείας εμπειρίας. Η αφήγηση δεν φαίνεται να είναι με χρονολογική σειρά. Ωστόσο, υπάρχει ένα ρητό πέρασμα από τη μια εποχή στην άλλη. Οι αναμνήσεις και το παρόν συμπλέκονται, εμπεριέχοντας και δημιουργώντας το ένα το άλλο, κάνοντας έτσι μια άμεση αναφορά στα στάδια, μέσα από τα οποία μια νεαρή γυναίκα διαμορφώνεται από τις εμπειρίες της.

Bio
Η Ρούλα Πάτρα είναι Ελληνίδα εικαστικός και φωτογράφος με έδρα την Αθήνα. Είναι ειδικευμένη στην εγκληματολογική φωτογραφία, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία στο χώρο της Εφαρμοσμένης Εγκληματολογίας με εκπαίδευση στο εσωτερικό και εξωτερικό πάνω στο αντικείμενο. Είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων στη Φωτογραφία. Ως καλλιτέχνης, παράγει τέχνη εστιάζοντας κυρίως στη γυναικεία ταυτότητα, το γυναικείο σώμα, τη βία κατά γυναικών και κοριτσιών, τη βία με βάση το φύλο και τις σχέσεις και συμπεριφορές των γυναικών μέσα σε κοινωνικά πλαίσια. Μέσα από τη δουλειά της, στοχεύει να αφυπνίσει συνειδήσεις, να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να προωθήσει την κοινωνική αλλαγή, δίνοντας φωνή στις εμπειρίες όλων των θηλυκοτήτων που αναγκάζονται να σιωπήσουν.

 

Roula Patra – Allos-ness

In the project entitled “Allos-ness”, a story unfolds, an ode to adulthood, but always in the context of creating the self. The title serves a descriptive role in this particular series of images. The word created can, in essence, be read as alienation or, better, as the condition of being out of place. The black-and-white frames arouse a nostalgic feeling while the cagy images seem to be mapping the haziness governing memory. As a whole, the project images set the significance of being in today’s world -actually focusing on the path to it. Recall of memory is employed here as a narration tool aiming to tell the story of the female experience. The narrative does not seem to be in chronological order. However, there is an explicit passage from one age to the next. Memories and the present are intertwined, containing and creating one another, thus making a direct reference to the stages in which a young woman forms herself through her experiences.

Bio
Roula Patra is a Greek visual artist and photographer based in Athens, Greece. She is specialized in forensic photography, having long-lasting experience in the field of Forensics with domestic and abroad education on the subject. She is a holder of two master’s degrees in Photography. As an artist, she produces art focusing mostly on female identity, the female body, violence against women and girls, gender-based violence, and women’s relationships and behaviours within social frames. Through her work, she aims to awaken consciousnesses, sensitize the audience, and promote social change, giving voice to the experiences of all the femininities who are forced to remain silent.