Πάνος Χαραλαμπίδης – Μαίρη Χαιρετάκη – Cornucopia

.
English Version

To «Cornucopia» (κέρας της Αμάλθειας) αποτελεί μία καλλιτεχνική μελέτη επάνω στη φευγαλέα ταυτότητα του οροπεδίου Λασιθίου. Το οροπέδιο, βρίσκεται σε υψόμετρο 840m στο νησί της Κρήτης και αποτελεί ένα φυσικό φρούριο με μία ιδιαίτερα γόνιμη πεδιάδα, περιστοιχισμένη από βουνά. Αυτή η πλούσια γη με την αφθονία της έθρεψε τους κατοίκους της Κρήτης για αιώνες. Αρχικά, κατοικήθηκε στη Νεολιθική περίοδο και αποτέλεσε σημαντικό τόπο για το Μινωικό πολιτισμό. Σύμφωνα με τη μυθολογία, σε μία από τις σπηλιές του γεννήθηκε ο Δίας, ενώ στο οροπέδιο βρισκόταν επίσης και το νυφικό κρεβάτι της Ευρώπης.

Καθώς η Ευρωπαϊκή Ήπειρος καλπάζει προς ένα άγνωστο μέλλον, αναζητάμε τη σύγχρονη εικόνα ενός χαμένου κρίκου της μυθολογίας της Ευρώπης, διερευνώντας παράλληλα την πιθανότητα ύπαρξης μίας αναλλοίωτης ταυτότητας του τόπου, η οποία βρίσκεται στα όρια του φανταστικού.

 


Panos Charalampidis -Mary Chairetaki – Cornucopia

“Cornucopia” (horn of plenty) is an artistic research on the Lassithi plateau’s elusive identity. Lassithi plateau, situated at 840m ASL on the island of Crete, is a natural fortress with particularly fertile land surrounded by mountains. First inhabited during the Neolithic age, it became a significant cult place of the Minoan civilization. This rich land has nourished the inhabitants of Crete for centuries. According to myths, it is the same land that Zeus was born in one of its caves, and also considered to be Europa’s bridal bed.

Being part of a continent that gallops towards an unknown future, this work investigates the contemporary imagery of a lost link that is part of the core mythology of Europe, implying the possibility of the existence of a place’s resilient identity. An identity that can be found only on the verge of the imaginary.

 


Ο Πάνος Χαραλαμπίδης και η Μαίρη Χαιρετάκη είναι ένα καλλιτεχνικό δίδυμο. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται στη φωτογραφία ως διερευνητικό εργαλείο που συνδυάζει την αποδεικτική φύση του μέσου με το συναίσθημα και την ανθρώπινη προσέγγιση. Τους αρέσει να ασχολούνται με μακροπρόθεσμα project, και με αυτόν τον τρόπο να διεισδύουν και να κατανοούν τον κόσμο των θεμάτων τους.

www.panos-mary.com

https://www.facebook.com/PanosMary

www.instagram.com/panos_mary

Panos Charalampidis and Mary Chairetaki are a Greek artist duo, living in Crete. They are intrigued by the potential of photographic art to act as a research tool that integrates the inherent evidential nature of the medium, with emotions and the human perspective. They like to be committed to long-term projects, immersing in their subjects’ world.