Παναγιώτης Κορκίδης: “Gravity is free”

Το Gravity is Free αποτελεί ένα σύνολο εικόνων για την ομορφιά της εξερεύνησης και το αναπάντεχο της αναζήτησης.

Ο τίτλος προέρχεται από quote εργασίας στο Columbia University:

Gravity is free and always available, so that one can get one’s fix anytime

Η σειρά αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο project The Failure of Two Dimensions.  

Ο τίτλος αναφέρεται στην “αδυναμία” της βαρύτητας στις δύο διαστάσεις:

Πώς μπορείς να “πέσεις” σε δύο διαστάσεις;

Πώς μπορείς να δεις τα πάντα στις δύο διαστάσεις; 


Ο Παναγιώτης Κορκίδης είναι φωτογράφος και διδακτορικός φοιτητής στην επιστήμη υπολογιστών. Δημιουργεί εικόνες με μέσο την αναλογική και ψηφιακή φωτογραφία και την κινούμενη εικόνα. Η οπτική του δουλειά αφορά στην εξερεύνηση εννοιών και στη δημιουργία λεξιλογίου, ως μέσου προσωπικής αφήγησης ιστοριών.

https://www.facebook.com/panagiotis.jonssonk

https://www.instagram.com/digitalasymptotes/

https://panosjonsk.com