Ορέστης Ηλίας: On the Verge

Η πανδημία του κορονοϊού ανέδειξε σε μεγάλο βαθμό την προβληματική αλληλεπίδραση των ανθρώπων με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Μία σχέση που είναι ικανή να φτάσει μέχρι τον αφανισμό της ανθρωπότητας. Η κοινωνία φαίνεται ανίκανη να προστατέψει όλους εκείνους τους αφανείς ανθρώπους που την κρατάνε όρθια, πολύ περισσότερο σήμερα. Ο δημιουργός τοποθετεί την συσσωρευμένη κοινωνική καταπίεση στην ανθρώπινη μορφή, που πασχίζει να σκίσει την σιωπή. Το έργο “on the verge” δημιουργήθηκε μέσα στις συνθήκες καραντίνας. Αποτελεί μια πηγαία ανάγκη για να εκφραστούν αυτές οι σκέψεις μέσω της εικόνας.

English Version

Orestis Ilias, On The Verge

Έχεις ακούσει αυτούς τους ανθρώπους;

αυτούς που

ο ιδρώτας τους μυρίζει χρυσάφι,

σκίζουν τα χέρια τους στα μπετά και τα τούβλα,

έχουν κράμπες από τα πληκτρολόγια,
καθαρίζουν για άλλους πατώματα και τουαλέτες,

βρωμάνε από τα σκουπίδια μας,
διδάσκουν τα παιδιά σαν να ‘ναι δικά τους,

γιατρεύουν,

σώζουν ζωές,

μαζεύουν με αίμα τους καρπούς από την γη,

οδηγούν οχήματα,

έχουν ταχυπαλμία για το νοίκι,

εξαναγκάζονται σε μισθωμένα σεντόνια,

επιβιώνουν από βόμβες
και
πνίγονται εκεί που παραθερίζουν οι υπόλοιποι.

Αυτούς,

που τους επιβάλλουν να χαμογελούν, κι ας έχει πεθάνει η μάνα τους,
αρκεί να πουλήσουν τα προϊόντα

Αυτούς,

που τους κλείνουν το στόμα

 

Ο Ορέστης Ηλίας είναι εικαστικός καλλιτέχνης, με βάση την Αθήνα, και ασχολείται με την φωτογραφία, το βίντεο, την ζωγραφική και τις εγκαταστάσεις. Τα εννοιολογικά έργα του επηρεάζονται βασικά από κοινωνικά και ανθρωπιστικά ερεθίσματα, που αφορούν κοινωνικά ζητήματα όπως η καταπίεση, οι διακρίσεις, η ελευθερία. Η βασική αντίληψη που διαπερνά τα περισσότερα έργα του είναι η έννοια της συλλογικής μνήμης.

https://www.orestisilias.com/


The coronavirus pandemic has largely highlighted the problematic interaction of people with their natural and social environment. A relationship that is capable of reaching the point of extinction of humanity. Society seems incapable of protecting all those invisible people who keep it standing, much less today. The creator places the accumulated social oppression in the human figure that struggles to break the silence. The work “on the verge” was created in quarantine conditions. It is a source of need to express these thoughts through the image.

 

Orestis Ilias, On The Verge

 

Have you heard these people?

those who
their sweat smells of gold,
their hands are torn on cement and bricks,
get cramps on keyboards,
clean floors and toilets for others,
they stink of our garbage,
teach children as if they were their own,
heal,
save lives,
collect the fruits of the earth with blood,
drive vehicles,
rush to serve food,
have palpitations paying for rent,

are forced to sell their body,
survive the bombs
and drown where the rest swim.

Those who

are forced to smile, even though their mother has died,
as long as they sell the products

Those who

have their mouths shut

 

Orestis Ilias is a visual artist, based in Athens, and deals with photography, video, painting and installations. His conceptual works are mainly influenced by social and humanitarian stimuli related to social issues such as oppression, discrimination, freedom. The basic concept that permeates most of his work is the concept of collective memory.

https://www.orestisilias.com/