Νίκος Στάικογλου – “1:2 – ένα προς δύο”

Νίκος Στάικογλου «1:2 – ένα προς δύο»

English Version

Η Χαλκιδική είναι ένας τόπος ιδιαίτερος. Στην περιφέρεια της μητρόπολης αλλά σε στενή σχέση αλληλεπίδρασης και συνδιαλλαγής με αυτήν. Με την μεγαλύτερη έκταση της σε μια βουβή αφάνεια, η ερμηνεία του τοπίου της δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνει ομοιογενώς. Ένα ανθρώπινο και φυσικό τοπίο, που τόσο τοπογραφικά όσο και εννοιολογικά κυριαρχείται από έντονες αναλογίες που το διαμορφώνουν και διαμορφώνονται από αυτό.

Η φωτογραφική δουλειά «1:2 – ένα προς δύο» επιχειρεί να προσεγγίσει τις σκληρές αυτές αναλογίες σε μια «αντι-περίοδο» για την Χαλκιδική που μόνο τα ίχνη του υπερτουρισμού είναι ορατά από το φακό. Η τακτική πρόσβαση στο φθινοπωρινό και χειμερινό τοπίο αναδεικνύει αντιπαραβολές και αντικείμενα/θραύσματα σε αναζήτηση χρήσης (ή και ουσίας).

Bio:
Ο Νίκος Στάικογλου γεννήθηκε το 1993 στην Δράμα. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται ως ειδικευόμενος ιατρός ακτινολόγος στην Θεσσαλονίκη. Είναι από το 2018 μαθητής του φωτογραφικού κέντρου Stereosis στην Θεσσαλονίκη και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ενώ το φωτογραφικό του project«1:2 – ένα προς δύο» υπάρχει και σε μορφή αυτοέκδοσης.

 

 

Nikos Staikoglou “1:2 – ena pros dio”

Halkidiki is a unique land. Out in the periphery of a metropolis but in a tight relation and interaction with it. With its largest surface under obscurity, the landscape of Chalkidiki cannot – by any means – behomogenously interpreted. A landscape – human and natural – that is topographically conquered by hard contrasts.

The photographic project “1:2 – ena pros dio” attempts to approach these harsh analogies in a yearly “anti-period” when only the traces of overtourism are obvious through the photographic lens. The regular access to the autumn and winter landscape reveals contrasts and objects/fragments in search of use and essence.

Bio:
Nikos Staikoglou (b. 1993, Drama) is a medical doctor, specializing in medical imaging. He is a student of stereosis school of photography from 2018. He has participated in photo exhibitions in Greece and abroad. His project “1:2 – ena pros dio” is self-published as a photozine.

nikosstaikoglou.com

instagram.com/n.staik