Νίκος Κατσιμίχας – Φενάκη

Νίκος Κατσιμίχας – Φενάκη

English Version

Λαμβάνοντας υπόψη τη μεταφορική σημασία της λέξης, η φενάκη είναι η εξαπάτηση του ατόμου, η πλάνη, η ψευδαίσθηση. Έτσι και η φωτογραφία αποτελεί συχνά την ψευδαίσθηση μιας πραγματικότητας, εκείνης του ίδιου του φωτογράφου που αποκόπτει ένα μέρος του παρόντος χρόνου, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο μια άλλη, προσωπική αλήθεια. Η «Φενάκη», λοιπόν, αποτελεί μια σειρά στιγμών προσωπικών -στον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο χώρο-, το σύνολο των οποίων συνθέτουν τη δική μου απλή και ταυτόχρονα σύνθετη πραγματικότητα, ή τουλάχιστον την ψευδαίσθηση αυτής. Είναι σαφές πως αδυνατώ να εγγυηθώ για την αληθινή υπόσταση και την καθολική αποδοχή της, ανυπομονώ όμως να τη διαπιστώσω και εγώ ο ίδιος μέσα από το βλέμμα όσων έρθουν αντιμέτωποι με τις φωτογραφίες μου.

Bio
Ο Νίκος Κατσιμίχας γεννήθηκε στην Αθήνα το 2004, όπου κατοικεί μέχρι και σήμερα. Είναι φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ασχολείται με το αντικείμενο της φωτογραφίας από το 2019. Έχει παρακολουθήσει τα σεμινάρια της φωτογραφικής ομάδας «Fotografia: Art as expression», ενώ πλέον είναι μέλος της φωτογραφικής λέσχης του ΕΚΠΑ.

Nikos Katsimichas – Fenaki

In the metaphorical sense fenaki implies deception, fallacy, illusion. In this way photography often represents an illusion of reality i.e. the one of the photographer who captures a moment at any given time thereby creating his/her own reality of personal truths. «Fenaki» constitutes a series of personal moments -in both the private and public realms- that as a whole make up my own simple, yet at the same time, complex reality; or at least the illusion of it. It is clear that I cannot guarantee this for its nature and its universal acceptance, nonetheless I look forward to acknowledging it myself through the eyes of those who view my photos.

Bio
Nikos Katsimichas was born in Athens in 2004, where he lives until today. He is a student of National Technical University of Athens and he took up taking photos in 2019. He took part in the seminars of the photography group « Fotografia: Art as expression» and he is now a member of the photography club of the University of Athens.