Γιώργος Σκουλούδης – Οίκοι ανοχής

Γιώργος Σκουλούδης – Οίκοι ανοχής

Το έργο αυτό αποτελεί την περιπλάνηση μου στους οίκους ανοχής της Αθήνας και την φωτογράφιση της εμπειρίας του να είναι κανείς πελάτης των οίκων ανοχής. Με την χρήση κινητού τηλεφώνου και την ιδιότητα του πελάτη κατάφερα να φωτογραφίσω σε χώρους που απαγορεύεται η χρήση κάμερας και να καταγράψω τα στάδια και τις διαδρομές των ανθρώπων των οίκων.

Γιώργος Σκουλούδης

Bio
Ο Γιώργος Σκουλούδης (Athens 1983). μεγάλωσε στην Aρχαία Ολυμπία. Είναι απόφοιτος του τμήματος φωτογραφίας και οπτικοακουστικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Από το 2022 είναι φοιτητής του μεταπτυχιακού προγράμματος «έρευνα και μεθοδολογία» του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.
Κάθε χρόνο, για κάποιους μήνες, διαμένει στην Αθήνα όπου πραγματοποιεί τα προσωπικά φωτογραφικά του πρότζεκτ. Αυτά επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο στην ζωή του κέντρου της Αθήνας (Ομόνοια, Μεταξουργείο, Οδός Σωκράτους) και συγκεκριμένα στις ομάδες ανθρώπων που ζουν εντός αυτών των περιοχών.

George Skouloudis – Brothels

This project is my wandering through the brothels of Athens and photographing the experience of being a client of the brothels. By using a mobile phone and being a client I managed to photograph in a place where the use of cameras is forbidden and to secretly record the stages and routes of the people of these houses

George Skouloudis

Bio
George Skouloudis (Athens 1983). grew up in Ancient Olympia. He graduated from the Department of Photography and Audiovisual Arts of the University of West Attica.
Since 2022 he is a student of the postgraduate program “research and methodology” of the University of West Attica.
Every year, for a few months, he resides in Athens where he carries out his personal photographic projects. These projects focus mainly on the life of the centre of Athens (Omonia, Metaxourgeio, Sokratous Street) and specifically on the groups of people living within these areas.