Γαλάτεια Ιατράκη – Fabula rasa

English Version

Γαλάτεια Ιατράκη – Fabula rasa

Στη σειρά fabula rasa επαναχρησιμοποιώ φωτογραφίες οικογενειακών αρχείων, από άναρχες συλλογές παλαιοπωλείων.

Πορτραίτα, τοπία, οικογενειακές στιγμές, ήθη, έθιμα και προσωπικές αναμνήσεις μιας Ελλάδας προηγούμενων δεκαετιών ενσωματώνονται σε μια νέα αφήγηση.

Φωτογραφίες παλιές, πλέον αναλώσιμες και υπολειμματικές λειτουργούν σαν βασικά στοιχεία, ένα είδος fabula (δομικό στοιχείο μιας αφήγησης), για να ανασυνθέσω ιστορίες, μαζί με το αρχείο αλλά και εναντίον του.

Ιστορίες για τα στερεότυπα, τις απαγορεύσεις και τις προειδοποιήσεις που ακολουθούν όλες τις θηλυκότητες, μέσα από την αναπαράστασή μας. Μια αναπαράσταση της οποίας τον πλήρη έλεγχο δεν έχουμε ακόμα.

“Each one of us carries with her an album of these planted pictures. In some cases, the violence needed for their insertion into the album is evident.” 

Ariella Azoulay

——-
Bio.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σπούδασε και εργάστηκε στη Θεσσαλονίκη, την Ολλανδία και την Κρήτη στον τομέα της πληροφορικής και των πολυμέσων. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια φωτογραφίας και αρχειακών πρακτικών. Μέσα από τη φωτογραφία και το κολάζ εξερευνά θέματα γύρω από σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα με έμφαση στα έμφυλα στερεότυπα και προκαταλήψεις και τη γυναικεία αναπαράσταση. Επαναχρησιμοποιώντας εικόνες αναλογικών και ψηφιακών αρχείων φτιάχνει κολλάζ που άλλοτε συνδυάζονται σε ενότητες ενισχύοντας την αφήγηση και άλλοτε λειτουργούν αυτόνομα. Πλέον ζω και εργάζεται στην Αθήνα.

https://www.instagram.com/galateia_iatraki/

https://www.facebook.com/galatia.iatraki

 

Galateia Iatraki – Fabula rasa

In the series fabula rasa I reuse photos of family archives, found in antique shops and flea markets.

Portraits, landscapes, customs, traditions, family and personal memories from previous decades in Greece are integrated in a new narrative.

Old, consumable and redundant photographs are the raw material, a kind of fabula (structural element of a narrative), used to reconstruct stories with and against the archive.

Stories about the stereotypes, prohibitions and warnings concerning womanhood, through our representation that we do not fully control.

“Each one of us carries with her an album of these planted pictures. In some cases, the violence needed for their insertion into the album is evident.” 

Ariella Azoulay

——-
Bio.
She was born and raised in Heraklion, Crete. She studied and worked in Thessaloniki, the Netherlands and Crete in the field of information technology and multimedia. She has attended photography and archival practises seminars. Through photography and collage she explores topics about contemporary social issues with an emphasis on gender stereotypes and prejudices and female representation. By reusing images from analog and digital archives, she create collages, individual or in series enhancing the narration. She currently lives and works in Athens.

https://www.instagram.com/galateia_iatraki/

https://www.facebook.com/galatia.iatraki