Ερίνα Παυλιδάκη – Abyssus

Ερίνα Παυλιδάκη – Abyssus

English Version

Μέσα στο κουβάρι της ψυχής μου κάθε κόμπος και μία ανάμνηση. Καθώς ξετυλίγεται το νήμα αυτό μου έρχονται “θύμησες” από μία περασμένη ζωή. Ήμουν 4 χρόνων όταν η μητέρα μου άφησε πάνω στο κρεβάτι ένα βιβλίο μυθολογίας. Το πήρα από περιέργεια και άρχισα να το ξεφυλλίζω… Δεν καταλάβαινα τι ήταν αλλά οι ζωγραφιές από τα πανέμορφα κορίτσια που έτρεχαν ανέμελα με τους μανδύες τους να ανεμίζουν και οι ήρωες που πάλευαν με τα τέρατα ήταν η αιτία να γεννηθεί μέσα μου η αγάπη για την μυθολογία. Μεγάλωνα και συνέχιζα να διαβάζω μύθους…  Αυτά διαμόρφωσαν το χαρακτήρα μου και οι ιστορίες τους έπλασαν την προσωπικότητά μου. Ήταν η διέξοδος μου, ήταν το καταφύγιο μου… κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου και ονειρεύομαι, εικόνες ξεπηδούν μπροστά μου. Όλα κρύβονται πίσω από ένα γαλάζιο φόντο σαν μία ομίχλη και εκεί ταξιδεύω σε μία άλλη εποχή… Η φωτογραφία είναι για μένα το μέσο ώστε να βγάλω προς τα έξω όλα αυτά που έχω αποτυπώσει μέσα στην ψυχή μου. Δεν θα μπορούσα να παραλείψω αυτό το κομμάτι που με έκανε να είμαι αυτή που είμαι… είναι η ταυτότητά μου, είναι ο εαυτός μου… κάθε φωτογραφία μία ιστορία αλλά και μία σύνδεση με μένα. Δεν το επέλεξα, ήρθε από μόνο του. Το project αυτό ξεκίνησε σε μία περίοδο δύσκολη για μένα. Είχα γεννήσει την στιγμή που έχασα τον πατέρα μου και ένιωθα την ανάγκη να δραπετεύσω. Ένα βράδυ πήρα τη μηχανή και στάθηκα μπροστά της. Άφησα τον εαυτό μου ελεύθερο να εκφραστεί και ξαφνικά έγινε… είδα μία κοπέλα να προσπαθεί να αναδυθεί στην επιφάνεια και αυτό ήταν μία εικόνα εγκλωβισμένη στο μυαλό μου. Αυτό ήταν! Κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω σαν κάποιο χέρι αόρατο να με έσπρωχνε να δημιουργήσω τους χαρακτήρες έτσι όπως ακριβώς τους φανταζόμουν εγώ.

Για μένα εκείνη η ώρα ήταν σαν να είχα γεννηθεί από την αρχή… Έτσι λοιπόν Ξεκίνησε μία νέα εποχή για μένα!

Η ‘Άβυσσος’ είναι το βάθος των δικών μου αναμνήσεων…

 

Bio
Η Ερίνα Παυλιδάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1989.
Από το 2013 ζει και εργάζεται στην Αθήνα και ασχολείται με το Θέατρο και την Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική γλώσσα.
Είναι απόφοιτος της σχολής «Όραμα» και φωτογραφίζει από το 2016.
Εχει παρακολουθήσει διάφορα σεμινάρια με εισηγητές τους: Μάρω Κουρή, Παναγιώτη Κασίμη, Δήμητρα Παπαγεωργίου, Γιάννη Ριζομάρκο, Μάριο Θεολόγη, κ.α.
Συμμετείχε σε πάνω απο 20 ομαδικές εκθέσεις και κάποιες φωτογραφίες της έχουν διακριθεί και ενσωματωθεί σε φωτογραφικά λευκώματα.
Έχει δημοσιεύσει φωτογραφικό της υλικό στο διαδίκτυο και μέρος του έργου της παρουσιάζεται στο Istangram.
instagram.com/erina_pavlidaki

Erina Pavlidaki – Abyssus

In the tangle of my soul every knot and a memory. As this thread unfolds, memories of a past life come to me. I was 4 years old when my mother left a mythological book on the bed. I opened it from curiosity and started leafing through it … I did not understand what it was but the paintings of the beautiful girls who ran carefree with their cloaks waving and the heroes who fought with the monsters was the reason of my love for mythology. I grew up and I continued reading myths … These shaped my character and their stories shaped my personality. It was my way out, it was my refuge… Every time I close my eyes and dream, images spring up in front of me. Everything is hidden behind a blue background like a fog and from there I travel to another era … Photography is for me the means to bring out all that I have captured in my soul. I could not miss this part that made me who I am … it is my identity, it is myself … every photo is a story but also a connection with me. I did not choose it, it came by itself. This project started at a difficult time for me. I had given birth the moment I lost my father and felt the need to escape. One night I picked up the camera and stood in front of it. I let me to express myself and suddenly it happened … I saw a girl trying to emerge to the surface and that was an image trapped in my mind. That’s it! I realized what I had to do as an invisible hand pushed me to create the characters exactly as I imagined them.

For me that time was like I was born from the beginning … So a new era began for me!

The ‘Abyss’ is the depth of my own memories …

 

Bio
Erina Pavlidaki was born in Athens in 1989.
Since 2013 she lives and works in Athens and deals with Theater and Interpretation in the Greek Sign Language.
She is a graduate of the “Orama” school and has been photographing since 2016. She has attended various seminars with lecturers: Maro Kouri, Panagioti Kasimi, Dimitra Papageorgiou, Giannis Rizomarko, Mario Theologi, etc. She has participated in over 20 group exhibitions and some of her photos have been distinguished and incorporated into photo albums.
She has published her photographic material on the internet and part of her work is presented on Istangram.
 instagram.com/erina_pavlidaki