Δημήτρης Μυτάς – Alice in the cities

Δημήτρης Μυτάς – Alice in the cities

English Version

Το portfolio αυτό αποτελεί φόρο τιμής στην ομώνυμη ταινία του «παλιού δάσκαλου» Wim Wenders. Είναι κυρίως εμπνευσμένο από ένα παγωμένο στιγμιότυπο του φιλμ με υπότιτλο: “Αυτή είναι μια υπέροχη εικόνα. Είναι τόσο άδεια”.
Η φωτογραφική μου προσέγγιση προσπαθεί να ιδιοποιηθεί την όραση που διακατέχει την πρωτόλεια ματιά του μικρού παιδιού, καθώς αυτό περιπλανιέται στις σύγχρονες ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις και έρχεται αντιμέτωπο με το ανοίκειο αστικό τοπίο.
Παρότι γνωρίζω ότι περιδιαβαίνω υποψιασμένος ως σκεπτόμενος ενήλικας, η αρχική ιδέα αποβαίνει καταλυτική καθορίζοντας την εξέλιξη του όλου εγχειρήματος: η δομημένη σκέψη επιπροβάλλεται στην αυτόματη αποτύπωση των σκηνικών της καθημερινότητας. Αναζητώ έτσι τον πρωταρχικό πυρήνα των γεγονότων αποτινάσσοντας το πέπλο της συνήθειας που επιβάλλει η χαλαρότητα του «ενήλικου» βλέμματος.

Δημήτρης Μυτάς

 

Dimitris Mytas – Alice in the cities

This portfolio pays tribute to the homonymous film of the “old master” Wim Wenders. It is mainly inspired by a still frame of the film subtitled “That’s a lovely picture. It’s so empty.”
My photographic approach attempts to appropriate the vision that pervades in the unadulterated look of the small child, as she wanders the contemporary cities of Europe and is confronted with the unfamiliar urban landscape.
Though I am fully aware that my roaming is affected by my being a reflective adult, the original idea proves to be a catalyst and defines the development of the whole project: constructed thought is infused in the automatic depiction of scenes from everyday life. I am thus in quest of the fundamental core of the facts by removing the veil of familiarity imposed by the idleness of adult vision.

Dimitris Mytas


O Δημήτρης Μυτάς γεννήθηκε στην Ελλάδα (1970) και ζει στην Αθήνα.
Μυήθηκε στον κόσμο της φωτογραφίας το 1992. Έκτοτε επιμένει καθημερινά να εξελίσσει τη δημιουργική του σχέση με το μέσο (προσωπικό διάβασμα, σεμινάρια/διαλέξεις φωτογραφίας, συμμετοχή σε φωτογραφικές ομάδες).
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε έξι ατομικές εκθέσεις φωτογραφίας στην Αθήνα: “Άτιτλο”/Διάβαση/1998, “Πρόσωπα”/Φωτοχώρος/1999, “Ενόραση”/Θέατρο Επί Κολωνώ/2003, “Μηδέν Δέκα”/Γκαλερί M55projects/2011, “Hospital”/Εικαστικός Κύκλος/2016, “Dreamtigers”/ Εικαστικός Κύκλος ΔΛ/2019
Έχει πάρει μέρος σε πολλαπλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Οι κυριότερες των τελευταίων ετών: “Ανατομία της πολιτικής μελαγχολίας”/ Ίδρυμα Schwarz/Ωδείο Αθηνών/2019, “MAUVE”/Athens Photo Festival 2019/Κυρίως πρόγραμμα/Μουσείο Μπενάκη/Αθήνα/2019, “Αστική Τομογραφία”/Ιστορικό Αρχείο Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς/Αθήνα/2019, “Hospital”/PHOTOMETRIA Festival 2020/Κυρίως πρόγραμμα/Ιωάννινα 2020
Έχει κυκλοφορήσει πέντε φωτογραφικά λευκώματα: «Πρόσωπα»/1998/Εκδόσεις Φωτοχώρος, «Ενόραση»/2003/Εκδόσεις Φωτοχώρος, “Μηδέν Δέκα”/2011/Εκδόσεις Μεταίχμιο, “Hospital”/2016/Εκδόσεις Μεταίχμιο, Dreamtigers”/2019/Αυτοέκδοση
Δείγματα της δουλειάς του έχουν δημοσιευτεί σε Ελληνικά και Διεθνή φωτογραφικά περιοδικά και ιστοσελίδες.
* Σε ένα παράλληλο σύμπαν, σπούδασε την Ιατρική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και ασκεί την ιατρική ως Καρδιολόγος Δημόσιου Νοσοκομείου.
https://www.dimitrismytas.com/
https://www.instagram.com/dmytas/
https://www.facebook.com/dimitris.mytas

_____

Dimitris Mytas is a photographer (b. Greece 1970) based in Athens.
He was introduced to the world of photography in 1992. Since then, he insists on developing his creative relationship with the medium on a daily basis (personal reading, photography seminars/lectures, participation in photography groups).
He has presented his work in six solo exhibitions in Athens Greece: “Untitled”/Diavasi/1998, “Insight”/Photo Circle Gallery/1999, “Faces”/Epi Kolono Theatre/2003, “Zero Ten”/M55projects Gallery/2011, “Hospital”/Eikastikos Kyklos/2016, “Dreamtigers”/Ikastikos Kyklos DL/2019
He had taken part in several group exhibitions, in Greece and abroad. Last years’ main participations: “Anatomy of Political Melancholy”/Schwarz Foundation/Athens Conservatory/2019, “MAUVE/Athens Photo Festival 2019/Main program/Benaki Musuem/Athens/Greece, “Urban Tomography”/The Historical Archives of the Piraeus Bank Group Cultural Foundation/Athens/Greece/2019, “Hospital”/PHOTOMETRIA Festival 2020/Main program/Ioannina/Greece 2020
He has published five photographic collections: “Faces”/1998/Photohoros, “Insight”/2003/Photohoros, “Zero Ten”/2011/Metaixmio, “Hospital”/2016/Metaixmio, “Dreamtigers”/2019/Self-published.
His projects have been published in photography magazines.
* In a parallel universe, he studied Medical Science in Athens Medical School and practices medicine as a Cardiologist of a Public Hospital.

https://www.dimitrismytas.com/
https://www.instagram.com/dmytas/
https://www.facebook.com/dimitris.mytas