Καλλιόπη Χριστέλη – Σώμα

Καλλιόπη Χριστέλη – Σώμα

English Version

Σώμα… ο οίκος της ψυχής.
Γυναικείο σώμα…..ο τάφος της αβύσσου.

Ανθίζει, πάλλεται, μεταμορφώνεται, δίνει ζωή, προκαλεί το θαυμασμό, τον έρωτα, την ικεσία και το μίσος, την απέχθεια,τη λήθη και αντιμάχεται άνισα το φθοροποιό χρόνο.

Αποθεώθηκε από τους μικρούς και τους μεγάλους των τεχνών που χαρτογράφησαν αναίσχυντα και ιερά κάθε σπιθαμή του.

Στη δική μου ματιά ένα τοπίο προς εξερεύνηση μέσα από μια προσέγγιση της γεωμετρικότητάς του στο παιχνίδισμα της σκιάς και του φωτός, με λήψεις που αναδεικνύουν φόρμες και υφές άλλοτε αισθησιακές, όσο αφαιρετικές και αφηρημένες.

Bio
Η Καλλιόπη Χριστέλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει και εργάζεται ως Δημόσιος Υπάλληλος στην ΑΑΔΕ.
Η ενασχόλησή της με τη φωτογραφία τοποθετείται στις αρχές του 2021 οπότε και ξεκίνησε την παρακολούθηση σεμιναρίων με δάσκαλό τον Τάσο Σχίζα.
Είναι μέλος της Φωτογραφικής Ομάδας Φ .
Μέρος της δουλειάς της έχει φιλοξενηθεί σε ηλεκτρονικά περιοδικά και ιστότοπους.

Calliope Christeli – Body

Body….refuge of the soul.
Female body….graveyard of the abyss.

Blooms, pulsates, transforms, creates life. Evokes admiration, love, craving and abomination, loathing and oblivion and unequally challenges corrupting time.

It has been praised by the impotent and the magnificent of the arts who shamelessly and sacredly charted every inch of it.

As far as I am concerned, female body is a field to explore through its geometrical approach during the play of shadow and light, including shots that emphasize forms and textures that are either sensual or subtractive and abstract.

Bio
Calliope Christeli lives in Thessaloniki, where she was born, and works as a civil servant for the Independent Authority of Public Revenue.
Her occupation with photography is placed at the beginning of 2021 when she starting attending seminars under the guidance of teacher Tassos Schizas.
She is a member of the photographic Group “F”.
Part of her work has been hosted in online magazines and websites.