Άκης Πασαλίδης – Not another car project!

Άκης Πασαλίδης – Not another car project!

Τα αυτοκίνητα γίνονταν πάντα αντιληπτά ως ένα μέσο μεταφοράς, αλλά συνήθως δε θα έδινε κάποιος προσοχή σε ενσωματωμένες μεταφορές και έννοιες.
Έχοντας περάσει το μεγαλύτερο μέρος μιας δεκαετίας στο Η.Β., η παρατήρηση του διαρκώς εναλλασσόμενου ανθρώπινου τοπίου με οδήγησε σε μια βαθιά εσωτερική αναζήτηση. Η ανακοίνωση του Brexit το 2016 ταρακούνησε την αντίληψη της σταθερότητας και εγκατάστασης στα θεμέλιά της, που με άφησε σε μια αδρανή κατάσταση κρίσης ταυτότητας.

Περιέργως, βρήκα καταφύγιο στη φωτογραφική μου έλξη στα αυτοκίνητα, που αποτέλεσε μια διέξοδο, συνήθως προς τη νοσταλγία και μνήμες συνδεδεμένες με γειτονιές, παιχνίδια της παιδικής ηλικίας, και με οικογενειακές διακοπές, όταν οι εποχές ήταν πιο απλοϊκές και η εσωτερική αναζήτηση ήταν ένας άγνωστος όρος.
Κάθε εικόνα σε αυτή τη σειρά προσκαλεί τον θεατή σε ένα προσωπικό μονοπάτι μιας περίεργα γνώριμης εικονικής διήγησης και αναπόλησης, βασισμένο στο υπόβαθρο, τις εμπειρίες και τραύματα του θεατή.

Bio
Ο Άκης Πασαλίδης είναι φωτογράφος, γεννημένος (1985) στη Θεσσαλονίκη. Μετά από εννιά χρόνια στο Λονδίνο, βρίσκεται στην Ελλάδα. Σπούδασε στη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και συνέχισε με τις σπουδές του στη φωτογραφία στη Stereosis στη Θεσσαλονίκη. Έλαβε δεύτερη θέση στα βραβεία του φεστιβάλ Photometria ’22. Μέρος της δουλειάς του έχει προβληθεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, και σε διαδικτυακά μέσα και περιοδικά (Vogue, Float, Fraction).
Περισσότερα στο akispasalidis.com.

 

 

Akis Pasalidis – Not another car project!
Cars have always been perceived as a means of transit, but one has not commonly considered any embedded metaphors and connotations.
Having spent the better part of a decade in the UK, witnessing the ever-changing human landscape led me to a visceral self-exploration. The announcement of Brexit in 2016 shook my perception of stability and settlement to its foundation, which left me in an idle state of identity crisis.

Strangely enough, I found haven in my photographic attraction to cars, which formed a daydreaming escape, usually towards nostalgia and memories linked to childhood neighborhoods, games and family vacations, when times were simpler and introspection was an unknown term.
Each image in this series invites the viewer to a personalised path of uncanny visual storytelling and reminiscence, based on the viewer’s background, experiences and trauma.

 

Bi0
Akis Pasalidis is a photographer, born (1985) in Thessaloniki. After nine years in London, he is currently located in Greece. He studied Civil and Environmental engineering and progressed with his studies in photography at Stereosis School of Photography. He received second place in the Photometria Awards ’22. Part of his work has been showcased in solo and group exhibitions, and in online platforms and magazines (Vogue, Float, Fraction). More can be found at akispasalidis.com.


https://akispasalidis.com