Αιμιλία Μπαλάσκα – Miasma

Αιμιλία Μπαλάσκα – Miasma

English Version

Ʃτο έργο Miasma χρησιμοποιώ διάφορα μέσα όπως φωτογραφίες, βίντεο και εγκατάσταση.
Η λέξη μίασμα χρησιμοποιείται συχνά στις μονοθεϊστικές θρησκείες και υποδηλώνει ότι το σώμα και ειδικότερα το γυναικείο σώμα και οι σωματικές εκκρίσεις είναι μίασμα και βδέλυγμα.
Μεγάλο μέρος της δουλειάς μου αφορά κυρίως την αναγνώριση της βίας στις μονοθεϊστικές θρησκείες κατά των γυναικών, αλλά και τον αγώνα ενάντια στην υπακοή και την χειραγώγηση τους, σε μια φαύλη μορφή δύναμης, αυτής της πατριαρχίας μέσω της θρησκείας.
Μεγαλώνοντας σε ένα προτεσταντικό περιβάλλον και έχοντας μελετήσει τη Βίβλο ως παιδί, έβλεπα συνεχώς νέες ερμηνείες και προσεγγίσεις σε βιβλικά κείμενα που προκαλούσαν μίσος κατά των ομοφυλόφιλων, των μειονοτήτων και ιδιαίτερα των γυναικών. Η «αρχή της  μοναδικότητας» (μία γη, ένας λαός, ένα έθνος, ένας θεός) γίνεται προϋπόθεση για μια αποκλειστική συμμαχία που οδηγεί στη βία του
αποκλεισμού.

Video MIASMA
Video με τίτλο Untitled Ι
https://youtu.be/ZTo9fO1iXVw?si=7fjioZkf_r1swNgx
Το βίντεο με τίτλο Untitled Ι |είναι η τεκμηρίωση αποδόμησης, της παιδικής μου βίβλου, επιχειρώντας να φτάσω στο τραύμα διεκδικώντας μια νέα ταυτότητα.
Καρφώνω γυναικεία μαλλιά, το τρυπάω, το καίω, το θάβω. Το σώμα/βιβλίο που εγγράφεται σε αυτές τις εικόνες είναι ένα αποτέλεσμα της μετάφρασης και του μετασχηματισμού από το σιωπηλό και καταπιεσμένο γυναικείο σώμα σε ένα σώμα που διακατέχεται από αντίσταση. Με την τελετουργία του θαψίματος κλείνω αυτό το μονοθεϊστικό βιβλίο που επηρέασε την ταυτότητα μου σαν νέα γυναίκα και που
πλέον στην θέση του γεννιέται κάτι άλλο από την γη/φύση που αντιστέκεται στην κυρίαρχη ιδεολογία της υποταγής των γυναικών στις θρησκευτικές διδαχές.

Video με τίτλο Untitled ΙΙ
https://www.youtube.com/watch?v=ZTo9fO1iXVw
Το  video δείχνει μια περφόρμανς, όπου το δέρμα/σώμα γίνεται επιφάνεια γραφής. Ʃβήνω με αίμα, τις εγγεγραμμένες λέξεις που επέβαλε η
θρησκεία στο σώμα μου. Η χρήση του αίματος φέρνει ένα έντονα πολιτικό μήνυμα με τη μορφή έκκλησης για επίγνωση της βίας κατά των γυναικών και την ανάγκη για δημιουργία μιας νέας ταυτότητας.

ΕΓΚΑΤΑƩΤΑƩΗ
Η εγκατάσταση είναι σελίδες κομμένες από το κεφάλαιο της αποκάλυψης του Ιωάννου. Εδώ ακολουθώ και μια άλλη διαδικασία εξιλέωσης σχεδόν τελετουργική.
Με έναν ηλεκτρικό καυστήρα καίω γραμμές και γράμματα από το βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννου με επαναλαμβανόμενες κινήσεις του σώματος. Έπειτα με ένα συρραπτικό ενώνω τις σελίδες μεταξύ τους δημιουργώντας ένα παραπέτασμα στον χώρο από καμένες σελίδες.
Το έργο αυτό είναι μια προσπάθεια αφύπνισης του παρελθόντος που έρχεται να συμφιλιωθεί με το παρόν και μου δίνει τη δύναμη να μιλήσω για καταστάσεις  που βίωσα και που ακόμα θεωρούνται ταμπού.

Bio
Η Αιμιλία Μπαλάσκα γεννήθηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής. Σπούδασε γραφιστική, εσωτερική διακόσμηση, φωτογραφία και εικαστικές τέχνες.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα ως γραφίστρια, φωτογράφος και εικαστικός καλλιτέχνης. Το υπόβαθρό της ως γραφίστρια εμπλουτίζει την πρακτική της, με αποτέλεσμα πολυδιάστατα έργα που πειραματίζονται με τη φωτογραφία, διάφορα υλικά, αντικείμενα και βίντεο.
Το 2022 αποφοίτησε με υποτροφία Master of Arts in Photography & Visual Language από το London MIddlesex University – Akto College. Το φωτογραφικό της έργο είναι μέρος ιδιωτικών συλλογών και της συλλογής έργων τέχνης στο Μουσείο Φωτογραφίας του San Telmo στην Ισπανία και έχει εκτεθεί σε μουσεία στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Μπενάκη. Έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις και διαδικτυακές δημοσιεύσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.
www.aimiliabalaska.com/

Aimilia Balaska – Miasma

In the work entitled Miasma I use different media such as photos, videos and installation.
The word miasma is often used in monotheistic religions and implies that the body and especially the female body and bodily secretions are miasma and abomination.
Mainly my work concerns the recognition of the violence inherent in monotheistic religions against women but also their struggle against their obedience and manipulation in a vicious form of exercised patriarchal power through religion.
Growing up in a Protestant environment and having studied the Bible as a child, I was constantly seeing new interpretations and approaches to biblical texts that caused hatred against homosexuals, minorities, and especially women. The ‘principle of uniqueness’ (one land, one people, one nation, one god) becomes a requirement for an exclusive alliance that leads to the violence of exclusion.

VIDEOS
Video Untitled I
https://youtu.be/ZTo9fO1iXVw?si=7fjioZkf_r1swNgx
In the video Untitled I, I record a series of verbal actions with which I gradually destroy the Bible I had as a child, trying to reach the trauma and claim a new identity. I nail it, staple women’s hair on it, I pierce it, burn it, I bury it. The body/book inscribed in these images is a result of the translation and transformation from the silent and repressed female body to a body possessed by resistance. With the rite of burial I
close this monotheistic book that influenced my identity as a young woman and that now in its place is born something other than earth/nature that resists the dominant ideology of women’s submission to religious teachings.

Video Untitled II
https://www.youtube.com/watch?v=ZTo9fO1iXVw
In the video Untitled II, the skin / body becomes a writing surface. I erase with blood from my veins the inscribed words that religion imposed on my body. I am interested in writing as a desire to penetrate the surface, under numerous layers that resist where the manuscript as a cultural practice retrieves and constructs its political identity.

INSTALLATION
The installation is pages cut from the chapter of John’s revelation. Here I follow another almost ritualistic process of atonement. With an electric burner I burn lines and letters from the book of the Apocalypse of John with repetitive body movements.
Then with a stapler I join the pages together creating a curtain in the space of burnt pages.
This project is an attempt to awaken the past that comes to reconcile with the present and gives me the strength to talk about situations that I experienced and that are still considered taboo.

Bio:
Aimilia Balaska was born in Johannesburg, South Africa. She studied Graphic Design, Interior Design, Photography & Visual arts.
She lives and works in Athens as a graphic designer, photographer and visual artist. Her background as a graphic designer enriches her practice, resulting in multidimensional projects that experiment with photography, various materials, objects and videos.
In 2022 he graduated with a Master of Arts in Photography & Visual Language scholarship from London MIddlesex University – Akto College. Her photographic work is part of private collections and art collection at the Museum of Photography of San Telmo in Spain and has been exhibited in museums in Greece including the Benaki Museum. She has taken part in exhibitions and online publications both in Greece and abroad.
www.aimiliabalaska.com