The Palm Tree Workshops | Cristina De Middel

The Palm Tree Workshops | Cristina De Middel

English Version

Αυτό το 5ήμερο εργαστήριο, που θα πραγματοποιηθεί στο Palm Tree Workshop Space, στη Σαντορίνη, θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση των δυνατοτήτων οπτικής μετάφρασης μιας δεδομένης αφήγησης και μιας δεδομένης ιστορίας. Η μετατροπή λέξεων και ιδεών σε εικόνες είναι μια μαγική διαδικασία που συμβαίνει στον εγκέφαλο, την οποία χρειάζεται να κατανοήσουμε και να ελέγξουμε, προκειμένου να ενισχύσουμε τη δημιουργικότητά μας και να γίνουμε εύγλωττοι οπτικοί μεταδότες με εξατομικευμένη γλώσσα. Οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο επί 5 ημέρες θα οικοδομούν μια οπτική έκδοση του βιβλίου “The Magus” του John Fowles και θα χρησιμοποιούν τη μυστηριώδη και αόριστη αφήγησή του για να διερευνήσουν τις δυνατότητες της οπτικής αφήγησης και να αρχίσουν να προσδιορίζουν την προσωπική τους γλώσσα.

Από την αρχική ιδέα, μέχρι το σενάριο, την low budget παραγωγή και την τροποποίηση του περιβάλλοντος ώστε να ταιριάζει στην αφήγηση, μέχρι την αλληλουχία και τελικά την παρουσίαση του έργου στην τελική του μορφή, αυτό το εργαστήριο θα αντιμετωπίσει όλες τις φάσεις της διαδικασίας παραγωγής και θα παρέχει στους συμμετέχοντες μια δομή εργασίας που θα μπορούσε όχι μόνο να επεκτείνει τη δημιουργική τους πρακτική, αλλά και να στηρίξει έναν νέο τρόπο αφήγησης ιστοριών και χρήσης της φωτογραφίας σε οποιοδήποτε πεδίο.

Διάρκεια: 12-16 Ιουλίου 2021
Συμμετέχοντες: 12
Προθεσμία υποβολής: 12 Ιουνίου 2021
Κόστος: 900 ευρώ (προκαταβολή 50% μέσω τραπεζικού εμβάσματος, μόλις γίνει δεκτή η συμμετοχή – κατόπιν ειδοποίησης  μέσω email – και το υπόλοιπο δύο εβδομάδες πριν από την έναρξη του εργαστηρίου, δηλαδή έως 28.06.2021).

Η Cristina de Middel είναι Ισπανή φωτογράφος, το έργο της οποίας διερευνά τη διφορούμενη σχέση της φωτογραφίας με την αλήθεια. Συνδυάζοντας ντοκιμαντέρ και εννοιολογικές φωτογραφικές πρακτικές, παίζει με ανακατασκευές και αρχέτυπα που θολώνουν το όριο μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας. Μετά από μια δεκαετή καριέρα σε φωτορεπορτάζ και ανθρωπιστική φωτογραφία, η De Middel απομακρύνθηκε από το φωτορεπορτάζ. Στη συνέχεια παρήγαγε τη σειρά The Afronauts το 2012, που έλαβε εξαιρετική κριτική, η οποία εξερεύνησε την ιστορία ενός αποτυχημένου διαστημικού προγράμματος στη Ζάμπια, τη δεκαετία του 1960, μέσω στημένων αναπαραστάσεων συγκεχυμένων αφηγήσεων. Από το 2012 η De Middel παράγει συνεχώς νέο έργο, που διερευνά πώς η φωτογραφία μπορεί να συμβάλει στην πλήρη κατανόηση του πολυεπίπεδου και σύνθετου κόσμου μας. Συνδυάζοντας τη μυθοπλασία με ευθείες πρακτικές ντοκιμαντέρ και εισάγοντας την αφήγησή της στα παραδοσιακά εργαλεία μαζικής επικοινωνίας, η δουλειά της φέρνει περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις σε μια προσπάθεια να οικοδομήσει μια κριτική άποψη στο κοινό. Με περισσότερα από 13 δημοσιευμένα βιβλία, η Cristina De Middel έχει εκθέσει το έργο της διεθνώς και έχει λάβει πολλές διακρίσεις – μεταξύ άλλων, φιναλίστ στο Βραβείο Deutsche Börse, Βραβείο Infinity από το Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη, Ισπανικό Εθνικό Βραβείο Φωτογραφίας, το 2017 και πιο πρόσφατα βραβείο Leica Oskar Barnak.
Η Cristina de Middel είναι μέλος του Magnum και ζει και εργάζεται μεταξύ Μεξικό και Βραζιλίας.

Cristina de Middel

In this 5-day workshop we will explore the possibilities of translating visually a given narrative and a given story. Turning words and ideas into images is a magical process that happens in the brain and that we need to understand and control in order to boost our creativity and become eloquent visual communicators with a signature language. For 5 days we will be building a visual version of the book “The Magus” from John Fowles and using its mysterious and open-end narrative to explore the possibilities of visual storytelling and start defining our personal language.

From the initial concept, to storyboarding, low budget production and alteration of our surroundings to fit the narrative, to sequencing and finally presenting the work in its final form, this workshop will address all the phases of the production process and will provide the participants with a working structure that should not only expand their creative practice, but also scaffold a new way of telling stories and using photography in any field.

Duration: 12-16 July 2021
Participants: 12
Submission’s deadline: 12 June 2021
Price: 900 euros (a 50% deposit by bank transfer is required once you have been accepted in the workshop – you will be notified by email- and the remaining 50% two weeks prior to the start of the workshop – 28.06.2021).
Language: English

Cristina de Middel

Cristina de Middel is a Spanish photographer whose work investigates photography’s ambiguous relationship to truth. Blending documentary and conceptual photographic practices, she plays with reconstructions and archetypes that blur the border between reality and fiction. After a 10-year career as a photojournalist and humanitarian photographer, De Middel stepped outside of the photojournalistic gaze. She then produced the critically acclaimed series The Afronauts in 2012, which explored the history of a failed space program in Zambia in the 1960s through staged reenactments of obscure narratives. Since 2012 De Middel has been continuously producing new bodies of work that question how photography can contribute to our full understanding of our multi-layered and complex world. Mixing fiction with straight documentary practices, and inserting her narrative in the traditional tools of mass communication, her work brings more questions than answers in an attempt to build up a critical sense in the audience. With more than 13 books published, Cristina De Middel has exhibited extensively internationally and has received numerous recognitions for her work, including being a finalist at the Deutsche Börse Prize, the Infinity Award from the International Center of Photography in New York, the Spanish National Award in Photography in 2017 and more recently the Leica Oskar Barnak award. Cristina de Middel is a Magnum Associate and lives and works between Mexico and Brazil.

 lademiddel.com
thepalmtreeworkshops.com/workshop/cristina-de-middel/