Σκοτεινός θάλαμος στην ΕΦΕ

Σκοτεινός θάλαμος στην ΕΦΕ

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία, πλέον διαθέτει εγκαταστάσεις σκοτεινού θαλάμου.

Ο σκοτεινός θάλαμος είναι ανοιχτός για όλους, είτε μέσω των σεμιναρίων που παρέχονται είτε
για χρήση (εμφάνιση / εκτύπωση film).

Ο εξοπλισμός μπορεί να εξυπηρετήσει film 35 αλλά και 120. Οι εγκαταστάσεις της ΕΦΕ παρέχουν τα χημικά και εσείς μόνο τα films και το φωτογραφικό χαρτί.

Τα εγκαίνια του χώρου θα γίνουν στις 25 Σεπτεμβρίου 2019 στις 19:00 , στις εγκαταστάσεις
της Ε.Φ.Ε.

H ΕΦΕ μας  περιμένει για να μας δείξει τον νέο χώρο και να μας ενημερώσει για νέα προγράμματα, σεμινάρια και δραστηριότητες.


Info:

Υπεύθυνη σκοτεινού θαλάμου

Αθανασία Παναγέα

Τηλέφωνο : 2108228131