Σεμινάριο φωτογραφίας με τον Βασιλη Γεροντάκο στη Luminous Eye

Σεμινάριο φωτογραφίας με τον Βασιλη Γεροντάκο στη Luminous Eye

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ/ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ/ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Το σεμινάριο αυτό αφορά όλους αυτούς που δουλεύουν συστηματικά και θέλουν να δημιουργήσουν ένα προσωπικό έργο ή έχουν ήδη συγκροτήσει ένα έργο και αναζητούν την εξέλιξη του.
Για τον σκοπό αυτό το σεμινάριο εστιάζει στα εξής :
• Kριτική φωτογραφιών
• Προσεγγίσεις στο έργο σημαντικών φωτογράφων που
επηρέασαν με τον τρόπο τους αυτό που βλέπουμε σήμερα
• Κυρίαρχες τάσεις και ρεύματα στην σύγχρονη φωτογραφία
• Νεωτερικότητα και παράδοση. Εχθροί ή σύμμαχοι;
• Η σημειολογία ως ερμηνευτικό εργαλείο
• Η φωτογραφία ως τόπος συνάντησης δημιουργού και θεατή
• Η σχέση της φωτογραφίας με τις άλλες τέχνες
• Ο ρόλος της φωτογραφίας στην σύγχρονη τέχνη.
Στόχος σεμιναρίου: Η προοπτική εξέλιξης προσωπικού έργου

Info:

Διάρκεια : 12/10/20-31/5/21
Ημέρα : Δευτέρα
Ώρες μαθημάτων : 20.00 – 22.00
Δίνεται επίσης η δυνατότητα κάποιος να το παρακολουθήσει διαδικτυακά μέσω zoom
Πληροφορίες -Εγγραφές
email : gerontakosv@gmail.com
mob : 694 6772 461