Εργαστήριο Φωτογραφίας: Προς μία αναζήτηση προσωπικού ύφους

Εργαστήριο Φωτογραφίας: Προς μία αναζήτηση προσωπικού ύφους

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΥΦΟΥΣ

Εισηγητές: Κοσμάς Σταθόπουλος, Γιάννης Καρπούζης

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι η αναζήτηση και σύσταση ενός προσωπικού φωτογραφικού ύφους μέσω της παρουσίασης έργων γνωστών και μη, καλλιτεχνών, αναλύοντας τους τρόπους χρήσης των εκφραστικών εργαλείων του μέσου (φωτοευαισθησία, διάφραγμα, ταχύτητα, φως) που δημιουργούν το προσωπικό τους ύφος καθώς και στις τεχνικές προσέγγισης του περιεχομένου τους. Ορίζοντας ως σημείο εκκίνησης του φωτογραφικού διαλόγου και ως μεθοδολογία δόμησης μιας φωτογραφικής δουλειάς τις επιρροές που δημιουργεί το αισθητικό αποτέλεσμα αλλά και το περιεχόμενο των προαναφερθέντων έργων, το σεμινάριο θα δημιουργήσει ένα εργαστήριο παραγωγής εικόνων σε μια εξελικτική πορεία δέκα 3ωρων συναντήσεων που μέσα από ασκήσεις, παραδείγματα και ομαδική κριτική των φωτογραφιών να μπορέσει ο κάθε μαθητής να συγκροτήσει ένα αρχικό σώμα προσωπικής δουλειάς πάνω σε μια θεματική που ο ίδιος θα επιλέξει, ενώ παράλληλα θα επιχειρήσουμε μέσα από μια επιλογή εικόνων των συμμετεχόντων, να συγκροτηθεί ένα συλλογικό αφήγημα.

*Μοναδική προϋπόθεση του σεμιναρίου είναι η κατοχή (της όποιας- ακόμα και κινητού) κάμερας από τους συμμετέχοντες ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στην εβδομαδιαία παραγωγή εικόνων.

Χώρος: Fårö  |  Έβρου 14, 115 27, Αθήνα τηλ. 21 0771 7544 Facebook 

Πρώτη συνάντηση: Παρασκευή 27 Απριλίου 2018
Τελευταία συνάντηση: Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018
Μέρες & ώρες σεμιναρίου: Παρασκευή, 18.00-21.00
Συνολική διάρκεια σεμιναρίου: 10 εβδομαδιαίες τρίωρες συναντήσεις
Συνολικό κόστος συμμετοχής: 200€ (+ΦΠΑ) και 180€ (+ΦΠΑ) για φοιτητές και ανέργους

Πληροφορίες & συμμετοχές: info@faro.gr