Δημιουργία portfolio με τον Βασίλη Γεροντάκο

Δημιουργία portfolio με τον Βασίλη Γεροντάκο

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ PORTFOLIO
Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να ολοκληρώσουν μια προσωπική ενότητα φωτογραφικών έργων σε μορφή Portfolio.
Για τον σκοπό αυτό ο κάθε συμμετέχων ανοίγει ένα διάλογο με τον επιβλέποντα , έτσι ώστε να δημιουργηθεί η αναγκαα συνθἠκη που θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αναλύονται οι ιδιαιτερότητες της εργασίας στην οποία αναφέρεται ο συμμετέχων, και προτείνονται μεθοδολογίες, έτσι ώστε το υπάρχον υλικό αλλά και αυτό που θα παραχθεί στην διάρκεια του σεμιναρίου να οργανωθεί και να ολοκληρωθεί.
Η κριτική αξιολόγηση των επί μέρους φωτογραφιών από την μία μεριά αλλά και και η ενσωμάτωση μέσα από τρόπους δόμησης σε μια ενότητα που δεν θα προδίδει το περιεχόμενο τους αλλά θα αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα αυτού του έργου είναι ο βασικός άξονας που θα κινηθεί αυτό το σεμινάριο.
H εξοικεἰωση με τις θεμελιώδεις ιδιότητες της συσχέτισης των εικόνων, η δημιουργία ενός δομημένου αισθητικού χώρου, η αίσθηση του ρυθμού μέσω της επανάληψης, η πιθανή εννοιολογική τοποθέτηση, η ετερογένεια των εικόνων που τελικά δημιουργούν μια ένταση αλλά και βαθύτερες σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα στο έργο είναι ζητούμενα.
Οι ενδιαφερόμενοι θα συγκεντρώνονται δύο φορές τον μήνα ημέρα Τετάρτη, και θα πραγματοποιείται ένα τρίωρο σεμινάριο 7-10 με πρακτικές και θεωρητικό υλικό που κρίνεται αναγκαίο για την εξέλιξη και τελική παρουσίαση των εργασιών.
Το αποτέλεσμα αυτής της εργασίας προορίζεται πιθανώς για έκθεση, δημοσίευση ή βιβλίο.
Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος
Διάρκεια : 14/10/20-26/5/21
Ημέρα : Τετάρτη
Ώρες μαθημάτων : 19.00 – 22.00
Δίνεται η δυνατότητα κάποιος να το παρακολουθήσει διαδικτυακά μέσω zoom
Πληροφορίες -Εγγραφές
email : gerontakosv@gmail.com
mob : 694 6772 461