Ο Βασίλης Καρκατσέλης παρουσιάζει το έργο του στην ΕΦΕ

Ο Βασίλης Καρκατσέλης παρουσιάζει το έργο του στην ΕΦΕ

Ο Βασίλης Καρκατσέλης θα παρουσιάσει και συζητήσει με το κοινό τις δύο βασικές κατευθύνσεις της φωτογραφικής του πορείας, το δυαδισμό και τις ακροβασίες μεταξύ της φωτογραφίας ως αυτόνομο μέσον έκφρασης (ένα μέσο με τους δικούς του κανόνες και ανάγκες) και τη φωτογραφία πέραν αυτών των κανόνων, ως πεδίον έρευνας, φιλοσοφικών και εικαστικών αναζητήσεων, την αυτονομημένη λειτουργία όχι ενός «άσωτου υιού» αλλά «μιας μοναδικής δυνατότητας» για πράγματα που δε θα μπορούσαν να λεχθούν με άλλον μέσον (φυσικά ούτε με τη φωτογραφία).
Μία πορεία από τη φωτογραφία «Μετά το Ωραίο» στη «Φωτογραφία μετά τη Φωτογραφία» , από την παραδοσιακή φωτογραφία των δύο στη φωτογραφία των τριών διαστάσεων, από τη φωτογραφία της «ανα-παράστασης» στην «παριστάμενη Φωτογραφία» κ. ά.