Somata सोम | Έκθεση Φωτογραφίας Stephan Brauchli

Somata सोम | Έκθεση Φωτογραφίας Stephan Brauchli

Η έκθεση με τίτλο “somata” συνδυάζει 2 φωτογραφικά θέματα πάνω στα οποία δουλεύει για πάνω από 15 χρόνια ο Ελληνο-Ελβετός καλλιτέχνης Stephan Brauchli: καλλιτεχνικό γυμνό και αφηρημένα σχήματα καπνού.

Ορισμός: soma
1) Ελληνικά: Σώμα , πληθυντικός: Σώματα (somata) · το σώμα ως κάτι ξεχωριστό από την ψυχή, το μυαλό και το πνεύμα.
2) Σόμα Σανσκριτικά: सोम · το ποτό των Θεών (Βεδική θρησκεία των Ινδών)

1. – Σώμα. Η φυσική δομή, συμπεριλαμβανομένων των οστών, της σάρκας και των οργάνων, ενός ανθρώπου ή ενός ζώου. Ένα υλικό αντικείμενο.

Η αντανάκλαση του φωτός πάνω σε ένα σώμα είναι εκείνη που το καθιστά ορατό. Η φωτογραφία ετυμολογικά σημαίνει “γράφω με φως”, (σύλληψη με το φως,)
αλλά αυτό είναι δυνατό μόνο με τη συμμετοχή ενός ή περισσότερων σωμάτων. Για παράδειγμα, καθώς τα μικροσκοπικά σωματίδια καπνού διασχίζουν το μονοπάτι του φωτός, το αντανακλούν καθιστώντας έτσι την στήλη του καπνού ορατή στα μάτια μας. Με μια προσεκτική ματιά αποκαλύπτονται επίσης χρώματα που προκύπτουν από το εισερχόμενο φως που διαθλάται υπό διαφορετικές γωνίες. Ο ιριδισμός είναι ιδιαίτερα έντονος με φούσκες σαπουνιού λόγω των πολύ λεπτών στρώσεων σωματιδίων σαπουνιού και νερού ή με το μετάξι λόγω της τριγωνικής του δομής που θυμίζει πρίσμα.

2. – Σόμα. Ένα μεθυστικό ποτό που παρασκευαζόταν από ένα φυτό και χρησιμοποιούταν στη βεδική τελετουργία. Στην αρχαία Βεδική θρησκεία των Ινδών πιστεύεται ότι ήταν το ποτό των θεών.

Η Σόμα ήταν ένα βεδικό τελετουργικό ποτό μεγάλης σημασίας για τους πρώτους Ινδούς. Παρασκευαζόταν από ένα φυτό (ενδεχομένως τον αμανίτη). Ενώ, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το αντίστοιχο νέκταρ αμβροσίας μπορούσε να καταναλωθεί μόνο από τους θεούς, η σόμα μπορούσε να καταναλωθεί και από ανθρώπους για να τους φέρει πιο κοντά στη σφαίρα των θεών. Εκτός από τις παραισθησιογόνες ιδιότητες της, η σόμα λέγεται ότι ήταν ένα πολύ εύγευστο αφροδισιακό και παράλληλα χάριζε θάρρος στους πολεμιστές πριν από τη μάχη. Λέγεται ότι ήταν η ψυχή όλων των πλασμάτων, ο χυμός των φυτών, το αίμα των θεών, των ανθρώπων και των ζώων.

Τα έργα που παρουσιάζονται στην έκθεση somata αφορούν τουλάχιστον έναν από τους παραπάνω ορισμούς. Τα σαγηνευτικά ερωτικά οράματα εναρμονίζονται με τις σουρεαλιστικές εμφανίσεις του καπνού και συνδυάζουν αφροδισιακές με ψευδαισθητικές εικόνες, σαν οι ίδιοι οι θεατές της έκθεσης να ήταν υπό την επήρεια της σόμα.

Σημείωση: Ο προ δύο γενεών θείος του Stephan, ο Κερκυραίος συγγραφέας Κωνσταντίνος Θεοτόκης (1872-1923), μετέφρασε το «Νάλας και Νταμαγιάντη», ένα κεφάλαιο από τα Μαχαμπαράτα (ινδικό έπος – λογοτεχνικό έργο), από τα σανσκριτικά στα ελληνικά. Το διάσημο σανσκριτικό έπος λέγεται ότι έχει επίσης Βεδική προέλευση, οπότε δεν είναι απίθανο ο Κωνσταντίνος να γνώριζε επίσης τις ιδιότητες της σόμα.

facebook: https://www.facebook.com/events/1981006628858968/

Διάρκεια: 23 Νοεμβρίου – 8 Δεκεμβρίου 2018
Εγκαίνια: Παρασκευή 23 Νοεμβρίου στις 19:00
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 16:00-20:00, Σάββατο 11:00-17:00, Κυριακή 12:00-16:00

Χώρος: The Image Gallery, Λεωφ. Αμαλίας 36, Αθήνα
https://www.facebook.com/The-Image-Gallery-215549931382/

Είσοδος Ελεύθερη
Πληροφορίες / Κρατήσεις:Τηλ.: 210 3230534


Stephan Brauchli

Ο Ελληνο-Ελβετός Stephan Brauchli από την ελληνική πλευρά είναι απόγονος της οικογένειας Θεοτόκη από την Κέρκυρα και από την ελβετική πλευρά από την οικογένεια Brauchli από τη Βέρνη. Ο Stephan μεγάλωσε στη Ζυρίχη της Ελβετίας και σπούδασε μηχανολογία στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Ώστιν. Μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού του διπλώματος, εργάστηκε ως σύμβουλος πληροφορικής σε διάφορες πρότζεκτ σε όλη την Αμερική. Ο Stephan είναι αυτοδίδακτος φωτογράφος και πιστεύει στην αμεταποίητη φωτογραφία. Πραγματοποίησε την πρώτη του έκθεση φωτογραφίας με γυμνά εκτεθειμένα στο υπεριώδες φως, το 2001 στη γκαλερί Pro-jex στο Ώστιν του Τέξας. Η σαν-όνειρο ποιότητα του υπεριώδους φωτός τον γοήτευσε και σύντομα άρχισε να πειραματίζεται με την αφηρημένη φωτογραφία καπνού. Το 2006 ο Stephan επέστρεψε στην Ελβετία όπου ξεκίνησε να εργάζεται στην τράπεζα Vontobel AG. Παρά την πλήρη απασχόλησή του στη Vontobel, ο Stephan καταφέρνει να ακολουθήσει το πάθος του, ταξιδεύοντας σε απομακρυσμένους προορισμούς για να φωτογραφίσει άγρια ​​ζώα, τοπία και ανθρώπους.


The exhibition „somata“ combines two photographic themes Swiss-Greek artist Stephan Brauchli has been working on for more than 15 years: fine art nude and abstract smoke photography.

Definition of soma
plural somata; Sanskrit: सोम Greek: σώμα

1. The body as distinct from the soul, mind, or psyche.

2. An intoxicating drink prepared from a plant and used in Vedic ritual, believed to be the drink of the gods.

1 – body. The physical structure, including the bones, flesh, and organs, of a person or an animal. A material object.

It is the reflection of light on a body that makes it visible. Photography literally means “drawing with light”, but this is only possible by introducing one or more bodies. For instance, as tiny smoke particles (σωματίδια) cross the light’s path, they reflect it thereby making the smoke plume visible to our eyes. A closer look also reveals colors which result from the incoming light being refracted at different angles. The iridescence is especially strong with soap bubbles due to very thin layers of soap and water particles or with silk due to its triangular prism-like fiber structure.

2 – an intoxicating drink prepared from a plant and used in Vedic ritual, believed to be the drink of the gods.

Soma was a Vedic ritual drink of great importance among the early Indians. It was prepared from a plant (possibly fly amanita). While, according to Greek mythology, the similar ambrosia nectar could only be consumed by the gods, soma could also be consumed by humans to bring them closer to the realm of the gods. Next to hallucinogenic qualities, soma was also said to be a delicious aphrodisiac and supposedly gave courage to warriors before battle. It is said to be the lifeblood of all creatures, the juice in plants, the blood of gods, humans and animals.

The works shown in somata relate to at least one of the definitions above. The taunting erotic visions blend with the surreal smoke apparitions combining aphrodisiacal with hallucinatory imagery as though the viewers of the exhibition themselves were under the influence of soma.

Side note: Stephan’s great great uncle, the Corfiot novelist Konstantínos Theotókis (1872-1923), translated “Nala and Damayanti” an episode from the Mahabharata from Sanskrit (Νάλας και Νταμαγιάντη, Μαχαμπχαράτα) into Greek. The famous Sanskrit epic is said to also have Vedic origins, so it is not unlikely that Konstantínos was also aware of the qualities of soma.

Stephan Brauchli is half Greek and half Swiss. On the Greek side he is a descendant of the Theotókis family from Corfu and on the Swiss side from the Brauchli family from Bern. Stephan grew up in Zurich Switzerland and studied mechanical engineering at the University of Texas at Austin. After obtaining his masters, he worked as an IT consultant on various projects throughout the USA. Stephan is a self-taught photographer and believes in unaltered photographs. He had his first exhibition of infrared nude works at the Pro-jex gallery in Austin, Texas in 2001. The dream-like quality of infrared light fascinated him and soon after he started experimenting with abstract smoke photography. In 2006 Stephan moved back to Switzerland where he started working at Bank Vontobel AG. Despite his full time job at Vontobel, Stephan still manages to follow his passion by traveling to remote destinations to photograph wildlife, landscapes and people.