Ατομική έκθεση του Richard Long στη γκαλερί Bernier/Eliades

Ατομική έκθεση του Richard Long στη γκαλερί Bernier/Eliades

English Version

Από τις 7 Οκτωβρίου έως τις 17 Νοεμβρίου 2021 παρουσιάζεται η έβδομη ατομική έκθεση του Richard Long στη γκαλερί Bernier/Eliades.

Ο Richard Long (γεν. 1945 Μπρίστολ, Αγγλία) θεωρείται πρωτοπόρος του κινήματος Land Art και ένας από τους πιο εξέχοντες Βρετανούς καλλιτέχνες. Ο πυρήνας της καλλιτεχνικής του πρακτικής είναι το περπάτημα στη φύση και ο προβληματισμός που ακολουθεί. Ο καλλιτέχνης περνά τον περισσότερο χρόνο του ταξιδεύοντας και περπατώντας σε όλο τον κόσμο. Τα ταξίδια και οι περιπλανήσεις του στη φύση αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου, της ζωής και της φιλοσοφίας του.

Από το 1967, ο Λονγκ μεταμορφώνει τις βόλτες του – από βουνά σε ερήμους, ακτές, λιβάδια, ποτάμια και χιόνι – σε έργα τέχνης, γλυπτά, φωτογραφίες και κείμενα. Το έργο του είναι ταυτόχρονα σύγχρονο και πρωτόγονο, εννοιολογικό και φυσικό, εστιάζοντας στο ενδιαφέρον τόσο για το ολοκληρωμένο έργο τέχνης, όσο και για τη διαδικασία ολοκλήρωσής του.

Μέσα από το έργο του, τις απόψεις του και τη στάση του απέναντι στη ζωή, ο Richard Long σημάδεψε το κίνημα της Land Art, από τα τέλη της δεκαετίας του ’60 μέχρι σήμερα. Ο καλλιτέχνης προτιμά να συνυπάρχει με τη φύση και να αποκαλύπτει μέρη που υπάρχουν στο τοπίο. Τα έργα του είναι «ίχνη» από τις βόλτες του σε όλο τον κόσμο, αποκαλύπτοντας τη διαδικασία παραγωγής τους, ακόμα κι όταν είναι εγκατεστημένα σε πιο οικεία περιβάλλοντα όπως μουσείο, γκαλερί ή οικιακό περιβάλλον. Αυτοί οι περίπατοι και τα προσωρινά έργα διέλευσης, καταγράφονται με φωτογραφίες, χάρτες και κείμενα, των οποίων οι μετρήσεις χρόνου και απόστασης, τα τοπωνύμια και φαινόμενα, δημιουργούν ένα λεξιλόγιο για πρωτότυπες ιδέες αλλά και για δυνατές, συμπυκνωμένες αφηγήσεις.

Διάρκεια: 7 Οκτωβρίου – 17 Νοεμβρίου 2021
Ώρες: Τρίτη-Παρασκευή: 10:30-18:30 |  Σάββατο: 12:00-16:00

Bernier/Eliades Gallery: Επταχάλκου 11, Αθήνα, 118 51
Τηλέφωνα: +30 210341-3935-7 | Fax: +30 210341-3938
Info: bernier@bernier-eliades.com

Richard Long, Ατομική έκθεση στη γκαλερί Bernier/Eliades

The Bernier/Eliades Gallery presents the 7th solo exhibition of Richard Long. The artist will be present during the opening.

Richard Long (b. 1945 Bristol, England) is considered a pioneer of the Land Art movement and one of the most prominent British artists. The core of Richard Long’s artistic practice is walking in nature and the reflection that follows. The artist spends most of his time traveling and walking around the world. His travels and wanderings in nature are an integral part of his work, life and philosophy.

Since 1967, Long has been transforming his walks – from mountains to deserts, coasts, meadows, rivers and snow – into works of art, sculptures, photographs and texts. His work is both contemporary and “primitive, conceptual and natural, focusing on concern for both the finished work of art and the process of its completion.

Through his work, his views and his attitude towards life, Richard Long, marked the Land Art movement, in the late 60’s until today. The artist prefers to coexist with nature and to reveal places that exist in the landscape. His works are “traces” of his walks around the world, revealing the process of their production, even when they are installed in more intimate environments such as a museum, a gallery or a domestic environment. These walks and the temporary works of passage, are recorded with photographs, maps and text works, whose time and distance measurements, place names and phenomena, create a vocabulary for both original ideas and powerful, condensed narratives.

October 7 – November 17, 2021
Opening Hours: Tuesday-Friday: 10:30-18:30 |  Saturday: 12:00-16:00

Bernier/Eliades Gallery: 11 Eptachalkou Street, Athens, GR-118 51
Tel: +30 210341-3935-7 | Fax: +30 210341-3938
Info: bernier@bernier-eliades.com