Ζει και Εργάζεται στην Αθήνα | Resides and works in Athens: Συλλογική εικαστική έκθεση

Ζει και Εργάζεται στην Αθήνα | Resides and works in Athens: Συλλογική εικαστική έκθεση

“Ζει και Εργάζεται στην Αθήνα”
Ομαδική εικαστική έκθεση

Οι χώροι τριώροφης κατοικίας στην καρδιά των Εξαρχείων γίνονται το πεδίο δράσης μιας ομάδας δέκα καλλιτεχνών, που επεξεργάζονται φωτο-βιντεο-κινηματο-γραφικά τα περιβάλλοντά τους, ως τόπους ψυχοδιανοητικών και συναισθηματικών διεργασιών (διαταραχών, τραυματισμών, ιάσεων, ισορροπήσεων, ταλαντώσεων κ.ο.κ.).

Οι εικαστικοί ζουν και εργάζονται στην Αθήνα. Διάγουν βίους πολυϋπόστατους, σε συμφωνία με το κυρίαρχο μοντέλο «πολυδιεργασιακότητας» (multitasking), που επιτάσσει η εποχή. Η καθημερινή δραστηριότητά τους πολυδιασπάται ανάμεσα σε ετερογενείς μορφές παραγωγής. Διαβιούν ως εσωτερικοί «νομάδες» μετακινούμενοι όχι σε ανοικτές εκτάσεις, αλλά εν μέσω μεταβαλλόμενων ταχυτήτων, ολοένα και πιο συρρικνούμενων χρόνων. Κάθε λίγο επιβραδύνουν απρόσμενα. Σταματούν, στήνουν τον εξοπλισμό τους και «γράφουν». Εγκαταλείπουν τη λεία για τη σκιά. Η συγκέντρωση και συνύπαρξη των έργων τους σε μία ενότητα δεν προέκυψε βάσει θεματοκεντρικών κριτηρίων (η πόλη, ο δημόσιος χώρος, η αστεακή κουλτούρα κ.ο.κ.), αλλά εργοκεντρικών. Τα έργα – όλα τους προβολές σε δισδιάστατες επιφάνειες – συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο μωσαϊκό, πλούσιο σε μορφολογικές και περιεχομενικές ποιότητες, υφές, εντάσεις, τόνους, ρυθμούς και βαθμούς εσωστρέφειας/εξωστρέφειας, που διαφοροποιούνται σημαντικά ανά περίπτωση.

Συμμετέχουν:
Γαβριέλα Γερολέμου, Χριστίνα Δημακογιάννη, Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος, Μιχαηλάγγελος Βλάσσης – Ζιάκας, Μαριέττα Καββαδία, Γιάννης Καρπούζης, Βίκη Μπέτσου, Βλαντιμίρ Νετσακόφ, Αλφρέδο Πεχουάν, Bέρα Χοτζόγλου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και παρουσιάσεις του έργου των καλλιτεχνών.

ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:
Γιώργος Γεωργακόπουλος, Βίκη Μπέτσου, Γιώργος Χαρβαλιάς, Δημήτρης Γκινοσάτης

Διοργανωτής: CHEAPART
Ερεσσού 40, 10681 Εξάρχεια

Εγκαίνια: Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου στις 19:00
Διάρκεια: 28 Φεβρουαρίου – 13 Μαρτίου 2020
Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα – Παρασκευή, 17:00 – 21:00
Σάββατο 12:00 – 16:00
Καθαρά Δευτέρα 2 Μαρτίου / κλειστά


Resides and works in Athens
A collective exhibition

A three-storey house in the heart of Exarcheia in Athens, becomes the field of action for a group of ten artists who explore and transmute their environments as sites of psychic-mental processes and states of affectedness (disorders, traumas, oscillations, modes of recovering and rebalancing etc.), through the use of photography, video and sound.

The artists involved in the project all reside and work in Athens. In their fragmented everyday life, they inexorably yield to “multitasking”, in full accord with the dominant socio-economic and behavioral model of their era. Their daily activity is split into diverse forms of production. They live as internal “nomads” moving amidst a closed existential landscape of multiple ever-changing speeds and imploded time. Every once in a while they slow down unexpectedly. They pause, set up their equipment to “document”. They abandon the prey for the shade. The selection and arrangement of their works as a unity did not result from topic-based criteria (such as: the city, art in public space, urban culture etc.), but from a purely ergo-centric approach, emerging from the specificity of each individual work of art. All works involve projections on two-dimensional surfaces, forming a mosaic-like overall composition, rich in morphological and contextual qualities, textures, sensitivities, tonal values, degrees of introvertedness/extrovertedness, varying significantly in each project.

Participating artists:
Vicky Betsou, Vera Chotzoglou, Taxiarchis Diamantopoulos, Christina Dimakogianni, Gabriella Gerolemou, Yannis Karpouzis, Marietta Kavvadia, Vladimir Necakov, Alfredo Pechuan, Michaelangelo Vlassis-Ziakas.

Lectures and presentations of the artists’ work will take place during the exhibition.

WORK GROUP:
Georg Georgakopoulos, Vicky Betsou, George Harvalias, Dimitris Ginosatis

Resides and works in Athens
40 Eressou Str., 10681 Exarcheia, Athens

Opening: Friday, February 28, 19:00
Duration: February 28 – March 13, 2020
Visiting hours:
Monday – Friday, 17:00 -21:00
Saturday 12:00 – 16:00
Clean Monday, March 2 / closed

https://www.facebook.com/events/1203574693182113/?active_tab=about