Πρόσκληση της ΦΥΛ.ΙΣ. για συμμετοχή στη διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας “Φύλο και Εγκλεισμός”

Πρόσκληση της ΦΥΛ.ΙΣ. για συμμετοχή στη διαδικτυακή έκθεση φωτογραφίας “Φύλο και Εγκλεισμός”

Η ΦΥΛ.ΙΣ., Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα διοργανώνει την πρώτη της διαδικτυακή ομαδική έκθεση φωτογραφίας, με θέμα «Φύλο και Εγκλεισμός» και ανακοινώνει ανοιχτό κάλεσμα για την υποβολή φωτογραφιών που προσεγγίζουν το Φύλο, στο πλαίσιο του φαινομένου COVID-19 και της επακόλουθης καραντίνας.

Αφορμή για την έκθεση αποτέλεσαν οι πρωτόγνωρες συνθήκες εγκλεισμού και οι συνέπειες που βίωσαν τα άτομα, θέλοντας να δοθεί ένα βήμα να εκφραστούν οι ανησυχίες αυτές που σχετίζονται με το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα φύλου και την έκφραση φύλου.

«Σεξουαλικότητα», «Βία», «Πνευματικός Εγκλεισμός» είναι μερικές από τις λέξεις που πρωταγωνιστούν στις ανοιχτές συζητήσεις την περίοδο της νόσου COVID-19 σε σχέση με τους παραπάνω όρους, που αποτελούν και τις τρεις ξεχωριστές θεματικές της έκθεσης.

Ο στόχος της έκθεσης είναι διπλός. Αφενός, να δημιουργηθεί ένα ασφαλές, χωρίς λογοκρισία, περιβάλλον καλλιτεχνικής έκφρασης και, αφετέρου, να αποτελέσει η έκθεση την αφορμή να ξεκινήσει μια παραγωγική συζήτηση με καλλιτεχνικές, κοινωνικές, πολιτικές προεκτάσεις.

Η έκθεση θα λάβει χώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης στο διαδίκτυο.

Υποβολή προτάσεων: 15 Ιανουαρίου 2020 έως 15 Φεβρουαρίου 2021, στον σύνδεσμο: shorturl.at/jyQRY

Οι ημερομηνίες της έκθεσης θα ανακοινωθούν μετά το πέρας των δηλώσεων.


ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες/ουσες καλούνται να υποβάλουν φωτογραφίες που ανήκουν σε μία από τρεις θεματικές της έκθεσης: «Σεξουαλικότητα», «Βία», «Πνευματικός Εγκλεισμός», σε σχέση με το φύλο. Δεν τίθεται καλλιτεχνικός και αισθητικός περιορισμός σχετικά με τον χειρισμό και τον τρόπο απεικόνισης του αντικειμένου της έκθεσης. Σε περίπτωση που στο υλικό απεικονίζονται πρόσωπα, απαραίτητη είναι η συγκατάθεση των απεικονιζόμενων. Οι συμμετέχοντες/ουσες δεν πρέπει να προωθούν τις φωτογραφίες που έχουν υποβάλει στην πρόσκληση πριν από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην έκθεση έχει κάθε άτομο ανεξαρτήτως εμπειρίας και γνώσεων σχετικών με την φωτογραφία, είναι ανοιχτή, δηλαδή, σε επαγγελματίες & μη φωτογράφους, χωρίς να υπάρχει, επίσης, ηλικιακό όριο.

Λόγω περιορισμού χώρου, υπάρχει όριο συμμετεχόντων/ουσών, που ορίζεται στα 100 άτομα. Σε περίπτωση που οι συμμετοχές ξεπεράσουν τον αριθμό αυτόν, θα τεθεί χρονική προτεραιότητα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΛΙΚΟΥ

Το ανώτατο όριο υποβολής φωτογραφιών ανά άτομο είναι οι 2 λήψεις, οι οποίες μπορούν να ανήκουν σε διαφορετική κατηγορία η κάθε μία. Η επιλογή των θεματικών στις οποίες ανήκει το εκάστοτε υλικό γίνεται από τον/την καλλιτέχνη/ιδα. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί κατά την διάρκεια της κρίσης της νόσου COVID-19.

Τα αρχεία θα πρέπει να είναι σε μορφή jpg, διάστασης από 800 έως 1500 pixels. Κάθε αρχείο θα πρέπει να φέρει ως τίτλο το ονοματεπώνυμο του/της φωτογράφου με λατινικούς χαρακτήρες, χωρισμένο με κάτω παύλα και τον αύξοντα αριθμό της εικόνας (σε περίπτωση διπλής συμμετοχής), όπως στο παράδειγμα: name_lastname_01.jpg κ.ο.κ.

Τα άτομα, μαζί με την φωτογραφία τους θα πρέπει να υποβάλλουν επίσης:
  • Το ονοματεπώνυμο τους (υπάρχει η δυνατότητα ανωνυμίας ή να χρησιμοποιήσουν κάποιοι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο, τα στοιχεία, όμως, θα πρέπει να συμπληρωθούν για αναγνώριση του ατόμου.
  • Ένα σύντομο βιογραφικό (μέχρι 200 λέξεις).
  • Ένα σύντομο κείμενο που θα αναφέρεται στο φωτογραφικό τους υλικό (η μορφή είναι ελεύθερη, μπορεί να είναι αφήγηση, ιστορία, περιγραφή, ποίημα κ.τ.λ).
  • Τον λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (σε περίπτωση που τα άτομα δεν διαθέτουν λογαριασμό μπορούν να αφήσουν κάποια άλλα στοιχεία επικοινωνίας π.χ. τηλέφωνο).
  • Ένα τραγούδι που θα συνοδεύει το υλικό.

Για περαιτέρω διευκρινιστικές ερωτήσεις ή απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μπορείτε να απευθυνθούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΦΥΛ.ΙΣ ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: phylis.exhibition@gmail.com


Με τη συμμετοχή τους τα ενδιαφερόμενα άτομα επιτρέπουν στην «ΦΥΛ.ΙΣ, Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα» να συμπεριλάβει τα υποβληθέντα έργα τους στην έκθεση και στην σχετική διαδικτυακή πλατφόρμα, να τα χρησιμοποιήσει με έντυπο, ψηφιακό ή διαδικτυακό τρόπο για το σκοπό της προβολής και επικοινωνίας της έκθεσης και των συναφών ή και όχι δράσεων. Επίσης, βεβαιώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται πλήρως τους όρους της συμμετοχής τους στην ανοιχτή πρόσκληση, όπως αυτοί αναγράφονται παραπάνω.

Τα πνευματικά δικαιώματα των εικόνων παραμένουν ιδιοκτησία του/της δημιουργού / φωτογράφου της εικόνας. Συμμετέχοντας στην πρόσκληση, ο/η φωτογράφος εγγυάται ότι είναι ο δημιουργός και κάτοχος του έργου, ότι έχει την άδεια του θέματος, ότι τα έργα δεν παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων απορρήτου, κατάχρησης, παρενόχλησης, παραπλανητικής συμπεριφοράς, αποκάλυψης, δημοσιότητας ή πνευματικών δικαιωμάτων).
Τα στοιχεία που συμπληρώνονται είναι εμπιστευτικά και δε θα χρησιμοποιηθούν εφόσον δεν είναι επιθυμητό. Τα άτομα θα ενημερωθούν από την Ένωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του εναλλακτικού τρόπου που δήλωσαν στην αίτηση.