Μεγαλώνοντας | Πάνος Μαζαράκης – Μαριλένα Σταφυλίδου

Μεγαλώνοντας | Πάνος Μαζαράκης – Μαριλένα Σταφυλίδου

ΜΕΓΑΛΩΝΟΝΤΑΣ

Στην εργασία «Μεγαλώνοντας» γίνεται αναφορά στην τέχνη του να μεγαλώνεις με αξιοπρέπεια, στο σώμα, στην συνθετική μορφή της μνήμης και στο πέρασμα του χρόνου.

Για την παρουσίαση των έργων χρησιμοποιήθηκε ο ιδιαίτερος χώρος του Νοσοκομείου “Ερρίκος Ντυνάν”, όχι μόνο για να αναδειχθεί η πρώτη προσπάθεια λειτουργίας του Κέντρου Γηριατρικής Αξιολόγησης στην Ελλάδα, του τόσο απαραίτητου για την μέριμνα των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας, αλλά και για να τονιστεί ιδιαίτερα ότι, πέρα από την ιατρική και βιολογική μελέτη του γήρατος, είναι αναγκαίο να υπάρξει ένας ανοιχτός διάλογος επικεντρωμένος στις κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις της τρίτης ηλικίας.

Το κοινό έργο των Μαζαράκη-Σταφυλίδου συνθέτει φωτογραφίες, πρωτίστως πραγματικών προσώπων, σαν ψηφίδες που στήνουν ένα μεγάλο μωσαϊκό εικόνων –μια Ανθρωπογεωγραφία της Τρίτης Ηλικίας– που, με την σπειροειδή μορφή και την επαναληπτικότητα, απηχεί τον κύκλο της ζωής και την ολισθηρή αίσθηση του χρόνου.

Το έργο του Πάνου Μαζαράκη, Σώμα 1,2 , στοχάζεται την ποιητική της απελευθέρωσης του ανθρώπινου σώματος, και την αρχιτεκτονική των σωμάτων που ενίοτε υποδηλώνει την έννοια του χρόνου. Το σώμα, που κυριαρχεί λιτό αλλά συγκεκριμένο, λειτουργεί ως φορέας συνείδησης της ζωής, ενώ η συνομιλία που δημιουργείται μεταξύ των δύο σωμάτων υποδηλώνει το άφθαρτο κομμάτι της ανθρώπινης υπόστασης.

Τα έργα της Μαριλένας Σταφυλίδου Πρόσωπο Ι και Πρόσωπο ΙΙ, παρατηρούν το Πρόσωπο στον χρόνο. Το μεταβαλλόμενο μέσα στον χρόνο Πρόσωπο φέρει το αποτύπωμα των βιωμάτων του, την συμπυκνωμένη γνώση που αποδέχεται την φθορά ως φυσική εξέλιξη. Το Πρόσωπο διατρέχει τον χρόνο με εναλλαγές διάθεσης.
Άλλοτε νηφάλιο, άλλοτε ευχαριστημένο, το βλέμμα απευθύνεται σε κάτι οικείο αλλά αδιόρατο. Αν υπάρχει κάποιο ερώτημα, αυτό δεν αφορά την επιστροφή στο παρελθόν αλλά την αλήθεια της ανθρώπινης ύπαρξης. Το Πρόσωπο δημιουργεί την ρωγμή στο χρόνο που αποκαλούμε «ζωή».

Εγκαίνια : 1 Οκτωβρίου 2019, Ώρα 11:00-13:00
Διάρκεια έκθεσης : 1 Οκτωβρίου – 5 Οκτωβρίου, 2019
Ώρες λειτουργίας : 11.00 – 18.00
Χώρος Διεξαγωγής : Αίθουσα σεμιναρίων,1 όροφος, νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Μεσογείων 107.

Είσοδος Ελεύθερη

ΕΚΘΕΣΗ

Επιμέλεια: Πάνος Μαζαράκης – Μαριλένα Σταφυλίδου
Βοηθός φωτογράφων: Ιωάννα Καλαμάκη
Αρχιτεκτονική μακέτα: Μαρώ Μίχου
Eκτυπώσεις: Δημήτρης Σδράλης, Στριλιγκάς
Επεξεργασία εικόνων: Κατερίνα Χειλαδάκη
Κατασκευή Plexi Glass: Μίλτος Τσάφας
Φωτισμός: Νίκος Πρίφτης-Photodevices
Γραφιστική επιμέλεια: Βάσω Αβραμοπούλου Α4 Art

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θερμές ευχαριστίες σ όλες και όλους τους εικονιζόμενους που με την συμμετοχή τους βοήθησαν στην υλοποίηση των έργων.

Στο Ιατρικό και Διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Ντυνάν για την αμέριστη βοήθειά τους.

Στους φίλους, Θάλεια Γαλανοπούλου, Tάκη και Απόστολο Ζερδεβά της Σχολής Focus, Παναγιώτη Ιωαννίδη, Μαργαρίτα Yoko-Νικητάκη, Μαρία Τοπάλη και Στέλλα Σταφυλίδου για την υποστήριξή τους.GROWING OLDER

The project “Growing Older” concerns the art of aging with dignity, the synthetical form of memory, the body and the passing of time.

The choice of these specific hospital premises not only to highlights the first attempt to operate an Outpatient Geriatric Assessment Department in Greece –utterly essential for the well-being of the elderly– but also emphasizes that, in addition to the medical and biological studies of ageing, an open dialogue focusing on the social and cultural dimensions of the elderly is needed.

The work of Mazarakis-Stafylidou is composed of photographs, mostly of real persons, which function as pieces of a giant mosaic –an Anthropogeography of the Elderly– whose spiral shape and repetitions recreate the circle of life with its slipping sense of time.

The works of Panos Mazarakis, Body 1&2, refer to the poetic liberation of the human body and also to its architecture, which at times implies the meaning of time. The body, dominant, simple but specific , operates as a vector for the consciousness of life,

whereas the interaction between the two bodies suggests the imperishable aspect of the human substance.

The works of Marilena Stafylidou, Portrait I and Portrait II, represent the Person in time. The Person, evolving in time, carries its life-stamp and the concentrated knowledge of accepting deterioration as a natural process. In time, the Person goes through different mood changes. Sometimes calm, sometimes content, the gaze addresses something familiar but imperceptible. If a question seems to be raised, it isn’t about a return to the past but about the truth of human existence. The Person creates a crack in time; what we call “life”.

EXHIBITION

Curators: Panos Mazarakis – Marilena Stafylidou
Camera assistant: Ioanna Kalamaki
Architectural model: Maro Michou
Printing: Dimitris Sdralis-Striligas
Digital Image Processing: Katerina Cheiladaki
Plexi Glass construction: Miltos Tsafas
Lighting: Nikos Priftis
Artwork: Vaso Avramopoulou A4 Art

ACKNOWLEDGMENTS

Sincere appreciations to all those who were portrayed and took part in the projects.

Special thanks to the Medical and Administrative Personnel of Dynant Hospital for their constant assistance.

To our friends: Thaleia Galanopoulos, Takis and Apostolos Zerdevas of Focus Faculty, Panayiotis Ioannidis, Margarita Yoko-Nikitakis, Maria Topali and Stella Stafylidou for their valuable support.