Γυναικείο βλέμμα (Female Gaze) | Εικονική ομαδική έκθεση

Γυναικείο βλέμμα (Female Gaze) | Εικονική ομαδική έκθεση

“Γυναικείο βλέμμα”

Δύο εικονικές ομαδικές εκθέσεις που διοργανώνονται από την BULB Collective thebulbcollective

online έκθεση @d emptyspace

Τι είναι το γυναικείο βλέμμα;
Είναι μια διαφορετική προοπτική, είναι η έκφραση ενός εσωτερικού οράματος τόσο πλούσιου που έχει ανάγκη να διαφύγει ή είναι απλά η ειδική σχέση (η απουσία του) με τη μηχανική συσκευή που τα αλλάζει όλα;
Η «καλή φωτογραφία» ορίστηκε de facto από το έργο των ανδρών, αλλά δεν συμφωνούμε ότι αναζητούμε πιο πρωτότυπο έργο και λιγότερη αναπαραγωγή γνωστής αισθητικής;
Από την άλλη πλευρά, η ευημερία του ταλέντου θα ευδοκιμήσει, όχι μόνο μέσω «θετικών δράσεων» που φέρνουν περισσότερες γυναίκες στο προσκήνιο (όσο είναι απαραίτητες).
Όχι μόνο μέσω της «ισότητας των φύλων» ούτε μέσω της αναφοράς ότι οι γυναίκες έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε ορισμένες καταστάσεις (κερδίζοντας εμπιστοσύνη σε συντηρητικές περιοχές και καταστάσεις) θα αποκτήσουμε την ουσία του γυναικείου βλέμματος.
Αγκαλιάζοντας την οπτική τους γλώσσα και την οπτική τους ταυτότητα, όλοι θα επωφεληθούμε από τη μετατόπιση της προσέγγισής μας στη φωτογραφία.
Αυτός είναι  ο λόγος ύπαρξης πίσω από τη σημερινή συλλογή φωτογραφιών των γυναικών φωτογράφων της BULB.

Ειλικρίνεια και αξιοπρέπεια!

online έκθεση @d emptyspace

Εικονική έκθεση: https://event.demptyspace.com

Διάρκεια: 30.4.2021 – 31.5.2021

Διοργάνωση: BULB Collective
Χορηγός: D emptyspace 
Επιμέλεια: Νίκη Γλεούδη

Συμμετέχοντες Καλλιτέχνες:
Αμαλία Τσακίρη, Bianca Birsan, Cristina Mina Dalea, Dana Borcea, Diana Maria, Ελένη Ρημαντωνάκη, Florina Luput, Laura Incze, Λουλουδιά Γρέδη, Νίκη Γλεούδη, Raluca Furtuna, Ruxandra Maria Petre, Σούλα Παλέντζα, Stela Patrulescu, Szilvia Illes, Βίκυ Μαρκολέφα.


Female Gaze Group Exhibition

What is a female gaze?
Is it a different perspective, is it the expression of an inner vision so rich that needs to escape, or is it simply the special relationship (the absence of it) with the mechanical device that changes all?
“Good photography” was de facto defined by the work of men, but don’t we agree that we seek more original work and less replication of known aesthetics?
On the other hand, it is not only through “positive actions” bringing more women in the spotlight (as much as they are essential) that the diversity of the talent will prosper.
It is not only through “gender equality” nor through mentioning that women have easier access to certain situations (gaining trust in conservative areas and situations) that we will get the essence of the female gaze.
It is by embracing their visual language and their visual identity that we’ll all benefit from a shift in our approach to photography.

This is the “raison d’être” behind the present collection of photographs by BULB’s female photographers.

Enjoy the sometimes melancholic, the sometimes poignant, work of our colleagues who, more than any of us, possess and defend the paramount qualities of the meaningful photography.
Honesty and decency!
Participating Artists:
Amalia Tsakiri, Bianca Birsan, Cristina Mina Dalea, Dana Borcea, Diana Maria, Eleni Rimantonaki, Florina Luput, Laura Incze, Louloudia Gredi, Niki Gleoudi, Raluca Furtuna, Ruxandra Maria Petre, Soula Palentza, Stela Patrulescu, Szilvia Illes, Vicky Markolefa.

Online exhibition: https://event.demptyspace.com

Duration: 30.4.2021 – 31.5.2021

Organized by BULB Collective
Sponsored by D Emptyspace
Curated by Niki Gleoudi