Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου | Τέχνη καθ’ οδόν

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου | Τέχνη καθ’ οδόν

Η Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου έχει την χαρά να συμμετέχει και φέτος στο φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου “ΤΕΧΝΗ ΚΑΘ’ ΟΔΟΝ 2023” με δύο υπαίθριες φωτογραφικές εκθέσεις:

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

  1. Η2Ο (ΝΕΡΟ)

Η  έκθεση, με τίτλο  “Η2Ο (ΝΕΡΟ)”,λαμβάνει χώρα στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης(στα σκαλάκια προς πλατείαΔασκαλογιάννη)  έως 8 Αυγούστου2023.

Η2Ο – είναι η περισσότερο διαδεδομένη χημική ένωση στην επιφάνεια της Γης, αφού καλύπτει το 70,9% του πλανήτη μας. Στο σώμα μας, επίσης, περιέχεται σε ποσοστό 70%.

Το νερό είναι συγχρόνως αισθητικό στοιχείο, πηγή έμπνευσης και θέμα παρουσίασης και στοχασμού στηλογοτεχνία, στην ποίηση και στις τέχνες.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, το αγαθό, βρίσκεται σε ανεπάρκεια, παρ’ ότι ένας παρατηρητής που θα ατένιζε τη Γη από το διάστημα, θα τη χαρακτήριζε ως “γαλάζιο πλανήτη”.

Φωτογράφοι, μέλη της Ε.Φ.Ε. Ηρακλείου, μιλούν για το νερό σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης για την προστασία του πολύτιμου στοιχείου.

Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία Ηρακλείου (Ε.Φ.Ε.Η.)

  1. ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

Η  έκθεση, με τίτλο  “ΜΙΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ”, λαμβάνει χώρα στο Λάκκο έως  10 Αυγούστου 2023.

Η κίνηση είναι μεταβολή ή μετάβαση και καθένας έχει τη μοναδική δική του στάση απέναντι στα πράγματα και στην μεταβολή αυτών.

Φωτογράφοι, μέλη της Ε.Φ.Ε.Η., ακινητοποιούν τη στιγμή και μιλούν για την κίνηση.

Αν και η φωτογραφία απεικονίζει τη στιγμή, σα να μιλά για τυχαία συμβάντα, ακριβώς τη στιγμή που τα συλλαμβάνει ο φωτογράφος, αντικρίζουμε τις εικόνες σαν βόμβο της ίδιας της ζωής. Εικόνες συμπωματικές, συνεργάζονται ώστε να σταματούν το χρόνο, να τον αμφισβητούν και παράλληλα να του δίνουν ροή και ταχύτητα.

Συμβάλλουν, τελικά, ώστε η κίνηση να αποκτήσει αλληγορία και να οριστεί ως εξέλιξη και απελευθέρωση.


Info:

Ώρες λειτουργίας: Όλες τις ώρες