Τέχνη της φωτογραφίας – έκθεση φωτογραφίας από τους τελειόφοιτους του Δ. ΙΕΚ Έδεσσας

Έκθεση φωτογραφίας από τους σπουδαστές του τμήματος φωτογραφίας του Δ. ΙΕΚ Έδεσσας