ACvsX | Tolerance(s) | Yinon Avior

ACvsX | Tolerance(s) | Yinon Avior

Το photologio παρουσιάζει το έργο των καλλιτεχνών που παίρνουν μέρος στην έκθεση “Tolerance(s) – Ανοχές”. Την επιλογή των έργων, την επιμέλεια και τον συντονισμό παραγωγής της έκθεσης έχουν αναλάβει οι συνεργάτες της Artifactory Κώστας Ιωαννίδης και Ελένη Μουζακίτη.

English Version

Yinon Avior – Pompeii Surgeon

Το Pompeii Surgeon (2020) είναι ένα οπτικό μείγμα, αποδομημένα συναρμολογημένο. Το βίντεο γυρίστηκε σε 6 διαφορετικές χώρες (Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Ιταλία και UAS) και κατά κάποιο τρόπο, το μη-νόημά του έχει νόημα. Είχα σπίτια στις 4 από αυτές τις 6 χώρες κι όλα ήταν προσωρινά΄ ακόμα και στο Ισραήλ, όπου γεννήθηκα.

Δεν υπάρχει ιεραρχία μεταξύ των σκηνών και μερικές από αυτές συμβαίνουν ταυτόχρονα. Το βίντεο από μόνο του είναι ένα ολοκληρωμένο σώμα, αλλά ο συνδυασμός των διαφορετικών θεμάτων μάλλον προκαλεί σύγχυση: σπασμένα γυαλιά, γκέι πάρτι, χρυσόψαρο, μηχανή σχηματισμού πηλού, ιατρική επέμβαση και ούτω καθεξής. Το σχετικά μικρό μήκος του βίντεο (02:58), το περιεχόμενο που αλλάζει συνεχώς και το πολύ δημοφιλές soundtrack του (μια παραμορφωμένη έκδοση του “7 rings” της Ariana Grande) – διαμορφώνει και χωρίζει το βίντεο με σαφή αρχή-μέση-τέλος, που διευκολύνουν τον θεατή να μείνει και να το παρακολουθήσει ολόκληρο.

Υπάρχει μια ευρεία παρουσίαση σωμάτων και ταυτοτήτων στο βίντεο. Από άντρες που χορεύουν, μέχρι μια ντροπαλή ηλικιωμένη κυρία και μία φιγούρα χωρίς φύλο, που βρέθηκε στα ερείπια της Πομπηίας, στην Ιταλία. Το υποκρυπτόμενο νόημα στο βίντεο είναι προφανές, με την έννοια ότι η βιογραφία μου είναι συνυφασμένη με κάθε στιγμιότυπο (…) Εβραϊκή κληρονομιά, αλλόκοτη ταυτότητα, ψυχικά προβλήματα και μετανάστευση στη Δανία.

Avior Yinon – Videostill από το έργο Pompeii Surgeon

Ποια κίνητρα σε οδήγησαν στην απόφαση να συμμετάσχεις στη συγκεκριμένη έκθεση;
Το κίνητρο συμμετοχής στην έκθεση ήρθε πολύ φυσικά. Στο πιο άμεσο – προσωπικό επίπεδο, επιδιώκω την ένταξη, όπως και οποιοσδήποτε άλλος, σε μια συλλογική κοινωνία. Όσον αφορά την τέχνη, οτιδήποτε δημιουργώ συνδυάζεται συχνά με τις επαναλαμβανόμενες ασυνείδητες επιλογές μου να ασχοληθώ εννοιολογικά με τους απόκληρους και τις μειονότητες.

Με ποιον τρόπο μεταφέρονται στο κοινό μέσω του συγκεκριμένου έργου σου μηνύματα συμπερίληψης, σεβασμού και ανοχής στην ετερότητα;
Το βίντεό μου είναι αμάλγαμα όλων και τίποτα ταυτόχρονα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του διαφορετικού υλικού, αλλά ταυτόχρονα βγάζει νόημα, χάρη στο τραγούδι που παίζει στο παρασκήνιο. Τα μικτά οπτικά περιεχόμενα αναγκάζονται να ταιριάξουν και να αποκτήσουν νόημα. Αποτελούν εν τέλει ένα σύνολο. Ένα ενιαίο βίντεο πολλών στοιχείων μαζί.

Πιστεύεις πως η Τέχνη έχει τη δύναμη να ευαισθητοποιήσει συμπολίτες μας κατά του ρατσισμού και να επηρεάσει τις κοινωνίες προς την κατεύθυνση της ισότητας και της αποδοχής του Άλλου;
Εάν ο ορισμός της τέχνης διατηρείται ανύπαρκτος, ναι.

Βιογραφικό
Ο Yinon Avior γεννήθηκε στο Τελ Αβίβ το 1991.
Το 2011 ξεκίνησε τις ακαδημαϊκές του σπουδές στο Kunstakademie Dusseldorf και στη συνέχεια στη Σχολή Τεχνών της Hamidrasha, από όπου αποφοίτησε (BFA.Ed). Το 2019 αποφοίτησε με άριστα από τη Βασιλική Ακαδημία Καλών Τεχνών Αμβέρσα (MA).
Ο Avior έχει κάνει έξι ατομικές εκθέσεις και συμμετείχε σε δεκάδες ομαδικές εκθέσεις. Ενδεικτικά: Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίας Κορίνθου (Ελλάδα), Μουσείο KK (Δανία), Μουσείο CICA (Νότια Κορέα), Μουσείο Τέχνης Ισραήλ (Ισραήλ), Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης (Ρωσία), Kunsthal Bergen (Νορβηγία), Kunsthal Charlottenborg (Δανία).
Zει και εργάζεται στην Κοπεγχάγη από το 2015.

Avior Yinon – Videostill από το έργο Pompeii Surgeon

Yinon Avior – Pompeii Surgeon

Pompeii Surgeon (2020) is a visual mix, assembled into a broken structure. The footage was shot in 6 different countries (Belgium, Denmark, Germany, Israel, Italy and UAS) and in a way, its no-sense makes sense. I had a home in 4 countries out of the 6 yet, they were all as temporary; also, Israel, where I was born.

There is no hierarchy between the scenes and some of them happen simultaneously. The video by itself is a whole body but the combination of the different topics is rather confusing: Shattered glasses, gay party, goldfish, clay forming machine, a medical operation and so on. The rather short length of the video (2:58), the content that constantly changes and its very popular soundtrack (a distorted version of “7 rings” by Ariana Grande) – forms and divides the video to clear beginning-middle-end, which makes it easier for the viewer to stay and see the entire video.

There is a wide presentation of bodies and identities in the video. From dancing men, through a shy old lady, to a gender-less figure that was found in the ruins of Pompeii in Italy. The subtext within the video is evident in the sense that my biography is interwind with each and every shot (…) Jewish heritage, queer identity, mental problems and the immigration to Denmark.

What motivated you to participate in this exhibition?
The motivation to participate in the exhibition came very naturally. In the most immediate-personal level, I seek for inclusion just like anyone else in a social society. When it comes to art, anything I create is often combined with my repetitive unconscious choices to deal conceptually with outcastes and minorities.

How does this work convey to the audience the message of inclusion, respect and tolerance?
My video is a mishmash of everything and nothing at the same time. It might seem like there is no connection between the different footage but at the same it does make sense thanks to the song in the background. The mixed visual contents are forced to get along and make sense. It is after all one unit. A single video of many components together.

Does Art have the power to raise awareness against racism and lead societies towards equality and acceptance?
If the definition of art is kept non-existent, yes.

Bio
Yinon Avior was born in Tel Aviv in 1991.
In 2011 he started his academic studies at Kunstakademie Dusseldorf and subsequently at the Hamidrasha Faculty of Arts, there he graduated with honors (BFA.Ed). In 2019 Avior graduated with honors from The Royal Academy of Fine Arts Antwerp (MA).
He had six solo exhibitions and participated in dozens of group exhibitions. Veneus included: Archaeological Museum of Ancient Corinth (Greece), KK Museum (Denmark), CICA Museum (South Korea), Israel Museum of Art (Israel), Nation Center for Contemporary Art (Russia), Kunsthal Bergen (Norway), Kunsthal Charlottenborg (Denmark).
He lives and works in Copenhagen since 2015.

 

 yinonavior.com
 Yinon Avior

 yinon.avior


Η έκθεση Tolerance(s) είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στην Αθήνα και στη Νορβηγία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του έργου “Art and Culture vs Xenophobia // Τέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία“, το οποίο αντιμετωπίζει, με εργαλεία τις τέχνες και τον πολιτισμό, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους, που αναπτύσσονται σε περιβάλλον έλλειψης συμπερίληψης και ανοχής για τον Άλλο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås στη Νορβηγία και το “Baumstrasse – Ο Δρόμος με τα Δέντρα“. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr