ACvsX | Tolerance(s) | Sofia Tolis

Σε αυτήν την ενότητα το photologio θα παρουσιάζει σε εβδομαδιαία βάση το έργο καλλιτεχνών που παίρνουν μέρος στην έκθεση “Tolerance(s) – Ανοχές”. Την επιλογή των έργων, την επιμέλεια και τον συντονισμό παραγωγής της έκθεσης έχουν αναλάβει οι συνεργάτες της Artifactory Κώστας Ιωαννίδης και Ελένη Μουζακίτη

English Version

Sofia Tolis – Αποτυχία και Ζωή

Το Worldpower (Η Παγκόσμια Δύναμη) είναι το εκτενές φιλοσοφικό έργο του Έλληνα πάτερα μου, από το οποίο διαβάζω την εισαγωγή, υπό την επεξεργασία της μουσικού Billie Lindahl.
Θυμάμαι τον πάτερα μου στην παιδική μου ηλικία, να προσπαθεί να εδραιώσει επαφές με τη Σουηδία και το πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Απέτυχε. Η Σουηδή μητέρα μου, ο αδερφός μου και εγώ ζούσαμε στη Στοκχόλμη. Τον περιμέναμε κάθε μέρα, συνεχώς και για πάντα και μερικές φορές συλλογίζομαι και αναρωτιέμαι για τη ζωή μας, και πόσο διαφορετική θα ήταν με ένα διαφορετικό αποτέλεσμα.
Τι θα γινόταν αν ο πατέρας μου ήταν καλοδεχούμενος και καταξιωμένος στον ακαδημαϊκό κόσμο της Στοκχόλμης; Ήταν εξαιρετικά απών από τις ζωές μας, γεγονός λυπηρό να το σκέφτομαι. Το 2010 πέθανε στην Αθήνα. Προσπαθώ να τον προσεγγίσω μέσω της ανάγνωσης των κειμένων του.
Δουλεύω με την εικόνα και τον ήχο έχοντας αυτό το ιδιαίτερο γενικό πλαίσιο των ανοχών στο μυαλό μου.

Ποια ήταν τα κίνητρα που σε οδήγησαν στην απόφασή σου να συμμετάσχεις στη συγκεκριμένη έκθεση;
Αυτό που με παρακίνησε να συμμετάσχω σε αυτήν την έκθεση ήταν η πρόκληση να δημιουργήσω για ένα τόσο περίπλοκο θέμα, όπως η ανοχή. Μου δόθηκε το έναυσμα να φτιάξω ένα έργο τέχνης που δείχνει κάτι που, με την πρώτη ματιά, δεν μοιάζει με “έργο ανοχής”. Άρχισα να σκέφτομαι το παρελθόν μου με τον Έλληνα πατέρα μου. Θυμήθηκα πως στην παιδική μου ηλικία ο πατέρας μου κάπως δεν ταίριαζε. Θα έπρεπε να είναι μαζί μας, με τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και εμένα, στη Σουηδία, αλλά δεν ήταν. Προσπάθησε να είναι, αλλά δεν τα κατάφερε. Η αδυναμία αυτή και η σκέψη όλων των οικογενειών που είναι χωρισμένες σήμερα, που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη λόγω διαφορετικών αιτιών και η θλίψη για αυτό.

Με ποιον τρόπο μεταφέρονται στο κοινό μέσω του συγκεκριμένου έργου σου μηνύματα συμπερίληψης, σεβασμού και ανοχής στην ετερότητα;
Το μήνυμα της ένταξης, του σεβασμού και της ανοχής απέναντι στην πολυμορφία προσπαθώ να μεταφέρω μέσω του έργου μου με βίντεο και ήχο “Αποτυχία και Ζωή“. Είναι για μένα και τον πατέρα μου. Διάβασα το φιλοσοφικό του κείμενο και θέλω να μεταδώσω ένα μήνυμα: Περί τίνος πρόκειται; Γιατί; Και ίσως μαζί με την ιστορία για αυτό, το κοινό να σκεφτεί: γιατί η φωνή τρέμει, γιατί επαναλαμβάνεται, γιατί διαβάζει αυτό το κείμενο; Το έγραψε εκείνος; Το όνομα της έκθεσης είναι επίσης σημαντικό, καθώς αποτελεί παράδειγμα και καθοδηγεί. Παράλληλα, ελπίζω ότι το έργο τέχνης θα προκαλέσει ανησυχία, θα προβληματίσει το κοινό. Ένας ελεύθερος κόσμος είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστείς. Στα βάθη του εαυτού σου, μπορεί να σκεφτείς τις δικές σου σχέσεις και τι έχει σταθεί εμπόδιο σε αυτές. Εάν πρόκειται για κοινωνικές προκαταλήψεις, να προβληματιστείς.

Πιστεύεις πως η Τέχνη έχει τη δύναμη να ευαισθητοποιήσει συμπολίτες μας κατά του ρατσισμού και να επηρεάσει τις κοινωνίες προς την κατεύθυνση της ισότητας και της αποδοχής του Άλλου;
Ναι, πιστεύω ακράδαντα ότι η τέχνη έχει την ικανότητα να ευαισθητοποιεί τους πολίτες κατά του ρατσισμού και να επηρεάζει τις κοινωνίες να προωθούν την ισότητα και την αποδοχή του διαφορετικού. Τόσο η ποίηση όσο και η τέχνη περιέχουν αυτήν την επαναστατική δυνατότητα να ξαφνιάζουν τους ανθρώπους, να επηρεάζουν και τους πιο ισχυρογνώμονες αντιπάλους, έτσι ώστε η διχοτομία στην οποία βρίσκονται έναντι άλλων, να χάνει δύναμη με την πάροδο του χρόνου. Αυτές οι απλοποιήσεις προς αποκόμιση οφέλους είναι πολύ ξεπερασμένες και τελικά θα χάσουν όλη τους τη δύναμη.

Βιογραφικό
Η Sofia Tolis γεννήθηκε το 1968 στη Σουηδία, από Σουηδή μητέρα και Έλληνα πατέρα. Ζει και εργάζεται στη Στοκχόλμη. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης και συγγραφέας με έδρα τη Σουηδία, και εκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία Τεχνών της Στοκχόλμης, καθώς και στη Σχολή Σκανδιναβικών Συγγραφέων. Κυρίως παρουσιάζει τα έργα της σε ατομικές εκθέσεις στη Σουηδία, αλλά και στην Ελλάδα, τη Νορβηγία και την Ιαπωνία. Τα κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα λογοτεχνικά σουηδικά περιοδικά. Δουλεύει με τρισδιάστατες εγκαταστάσεις που βασίζονται σε αντικείμενα κλωστοϋφαντουργίας και ξύλου, εικόνες και ήχους, αλλά έχει επίσης παρουσιάσει αντικείμενα σε κεραμικά με παραστάσεις βίντεο.


Sofia Tolis – Failure and Life

Worldpower is my Greek father’s extensive philosophical work, from which I read the introduction, sampled by the musician Billie Lindahl.
I remember my father in my childhood, him striving and trying to establish contacts in Sweden at Stockholm University. He failed. My Swedish mother, my brother and I lived in Stockholm. We waited for him every day, eternally and forever, and I sometimes ponder and think about our lives, and how different it would have been with a different outcome.
What if my father had been well received and properly established in the academic world in Stockholm?
He was very absent in our lives, and that is sad to think of. In 2010 he died in Athens. I try to reach him via the reading of his text.
I have been working with the sound and picture with this special context of Tolerances in mind.

What motivated you to participate in this exhibition?
What motivated me to participate in this exhibition was the challenge of making something complex of a subject such as tolerance. I was triggered by making a work of art that shows something that at first glance does not look like “a work of tolerance”. I started to think about my history with my Greek father. I remembered during my childhood that my father somehow did not fit in. He should be with us, my mother, brother and me, in Sweden, but he was not. He tried to be, but it did not work. The powerlessness of this, and the thought of all the families that are divided in today’s situation, where they are in different places due to different causes, and the grief in this.

How does this work convey to the audience the message of inclusion, respect and tolerance?
The message of inclusion, respect, and tolerance towards diversity I try to convey through my video and sound-installation “Failure and Life”. It is about me and my father. I read his philosophical text and want to convey a message: What is this about? Why? And maybe together with the story about it, the audience will think: why does the voice tremble, it repeats itself, why does she read this text? Did he write it? The name of the exhibition is also important, it exemplifies and guides. Together, I hope that the artwork will cause concern, move around in the audience’s head. A free world is something to strive for. In the depths of yourself, you may be thinking about your own relationships and what has stood in the way of them. If it is prejudiced structures, you will think about it. 

Does Art have the power to raise awareness against racism and lead societies towards equality and acceptance?
Yes, I absolutely believe that art has the ability to raise awareness among our citizens against racism and influence societies to promote equality and acceptance of the other. Both poetry and art contain this revolutionary potential to crawl under the skin of people, to influence the most stubborn opponents, so that the dichotomy in which they themselves sit over others loses power over time. These simplifications to reap the benefits are very outdated and will lose all power eventually. 

Bio
Sofia Tolis was born in 1968 in Sweden, to a Swedish mother and a Greek father. She lives and works in Stockholm. She is a visual artist and a writer based in Sweden, educated at the Stockholm Academy of the Arts, as well as the Nordic Writers’ School. Mostly she shows her art works in solo exhibitions in Sweden, but also in Greece, Norway and Japan. Her texts have been published in several literary Swedish magazines. She works with three-dimensional installations based on textile and wood objects, images and sounds, but she has also presented objects in ceramics with video performances. 

sofiatolis.se
   Sofia Tolis
  Kalisperi


Η έκθεση Tolerance(s) είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του έργου “Art and Culture vs Xenophobia // Τέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία“, τον Μάιο 2021 στο Σεράφειο στην Αθήνα και τον Ιούνιο στη Νορβηγία. Το “Art and Culture vs Xenophobia // Tέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία” αντιμετωπίζει, με εργαλεία τις τέχνες και τον πολιτισμό, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους, τα οποία αναπτύσσονται σε περιβάλλον έλλειψης συμπερίληψης και ανοχής για τον Άλλο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås στη Νορβηγία και το “Baumstrasse -Ο Δρόμος με τα Δέντρα“. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr