ACvsX | Tolerance(s) | Knut Bry

Το photologio παρουσιάζει το έργο των καλλιτεχνών που παίρνουν μέρος στην έκθεση “Tolerance(s) – Ανοχές”. Την επιλογή των έργων, την επιμέλεια και τον συντονισμό παραγωγής της έκθεσης έχουν αναλάβει οι συνεργάτες της Artifactory Κώστας Ιωαννίδης και Ελένη Μουζακίτη.

English Version

Knut Bry | The picture story – Pikpa vs Moria

Ο Νορβηγός φωτογράφος Knut Bry συμμετέχει στην έκθεση Tolerance(s) με το βιβλίο The Book of Pikpa Refugee Camp (Lesvos Solidarity), όπου περιλαμβάνονται κυρίως δικές του φωτογραφίες από το camp ΠΙΚΠΑ, στο οποίο εργάσθηκε για σημαντικές περιόδους ως εθελοντής της Αλληλεγγύης Λέσβου, καθώς και με μια επιλεγμένη σειρά εικόνων – εν είδει κατάθεσης αυτόπτη μάρτυρα – από τον Προσφυγικό καταυλισμό της Μόριας.

Στη συνέντευξή του για το lesvossolidarity.org αναφέρει: “Ο δρόμος μου ως το ΠΙΚΠΑ ήταν μακρύς. […] Τον Αύγουστο του 2016 επέστρεψα στη Λέσβο … Πέρασα από το ΠΙΚΠΑ για να τους χαιρετίσω και να δω αν χρειάζονταν βοήθεια. Απάντησαν θετικά και έτσι ξεκίνησα να δουλεύω στο camp τον Οκτώβριο. Τις πρώτες τρεις εβδομάδες ήμουν στο κατάστημα και μετά άρχισα να δουλεύω στην κουζίνα. Τον επόμενο Οκτώβριο συνεργάστηκα σε ένα φωτογραφικό βιβλίο για το ΠΙΚΠΑ […]. Το ΠΙΚΠΑ μου δίνει ανθρωπιά και αλληλεγγύη και σεβασμό, που είναι σχεδόν ανύπαρκτα σε πολλά μέρη – το ερώτημα είναι πώς να τα μεταφέρω. Κοιτάζοντας πίσω, ολόκληρο το ταξίδι μου εδώ έγινε τυχαία, όλη αυτή η διαδρομή των ανθρώπων. … Όλα συναντήθηκαν από διαφορετικές γωνίες”.

Knut Bry | The picture story – Pikpa vs Moria

Ποια κίνητρα σας οδήγησαν στην απόφαση να συμμετέχετε στη συγκεκριμένη έκθεση;
Ο Knut Werner Lindeberg με ρώτησε αν θα με ενδιέφερε να συμμετάσχω στο έργο. Για 5 χρόνια μέχρι το 2020 ήμουν εθελοντής στο ΠΙΚΠΑ, το μικρό προσφυγικό καμπ που διευθύνει η Αλληλεγγύη Λέσβου. Εκεί, πέρα από τη φωτογραφία, μαγειρεύω κυρίως για τους κατοίκους και τους εθελοντές.
Όταν είχα χρόνο πήγαινα επίσης στη Μόρια για να καταγράψω την πολύ σκληρή ζωή των ανθρώπων εκεί, ειδικά τον χειμώνα του 2020, όταν η κατάσταση ήταν απλώς φρικτή. Κάθε φορά που επέστρεφα για να δω τους φίλους μου εκεί, νόμιζα ότι δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερο, αλλά δυστυχώς ήταν.
Έχοντας καταγράψει τους δύο καταυλισμούς, ήθελα να δείξω τους δύο διαφορετικούς κόσμους!

Με ποιον τρόπο μεταφέρονται στο κοινό μέσω του συγκεκριμένου έργου σας μηνύματα συμπερίληψης, σεβασμού και ανοχής στην ετερότητα;
Προσπαθώ να δείξω πώς οι άνθρωποι που δυσκολεύτηκαν να ξεφύγουν από τη φρίκη του πολέμου και των διωγμών, μπορούν είτε να έχουν μια αξιοπρεπή διαμονή στο ΠΙΚΠΑ ή να τραυματιστούν ακόμη περισσότερο από την επισφαλή, απάνθρωπη, ατελείωτη αναμονή στη Μόρια ή στον Ελαιώνα. Ήταν θλιβερό να συναντάς παιδιά ηλικίας έως δέκα ετών, που είχαν προσπαθήσει να αυτοκτονήσουν. Πώς μπορεί η Ευρώπη να αντιμετωπίζει τους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο;
Η λεγόμενη «προσφυγική κρίση» είναι στην πραγματικότητα «ο πόλεμος της Ευρώπης με τους πρόσφυγες».
 Ελπίζω οι φωτογραφίες μου να καταφέρνουν να δείξουν τους ανθρώπους, όχι μόνο τους αριθμούς! Είναι προνόμιο να συναντάς τόσους σπουδαίους ανθρώπους από τόσους πολιτισμούς, όλοι θα μπορούσαν να εισφέρουν τόσα πολλά στην κρύα μας ήπειρο!

Πιστεύετε πως η Τέχνη έχει τη δύναμη να ευαισθητοποιήσει συμπολίτες μας κατά του ρατσισμού και να επηρεάσει τις κοινωνίες προς την κατεύθυνση της ισότητας και της αποδοχής του Άλλου;
Η τέχνη έχει σίγουρα πολλή δύναμη, βλέποντας τι κατάφερε να κάνει το “School of Hope” του Farzad για τόσους πολλούς δημιουργικούς ανθρώπους στη Μόρια και το “The Mosaik Support Center”, δουλεύοντας με κατοίκους και από τους δύο καταυλισμούς και ντόπιους από τη Μυτιλήνη.
Με κατέπλησσε πάντα η δημιουργικότητα και η ευτυχία των ανθρώπων, όταν μπορούσαν για λίγο να ξεχάσουν τη δύσκολη κατάστασή τους. Η τέχνη φέρνει κοντά τους ανθρώπους, δεν τους χωρίζει. Αν περισσότεροι είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν; Πότε θα το καταλάβουν αυτό οι ηγέτες μας;

Βιογραφικό
Ο Knut Bry, γεννημένος το 1946 στο Hovet, είναι ένας από τους πιο φημισμένους φωτογράφους της Νορβηγίας. Η δουλειά του είναι διεθνώς αναγνωρισμένη σε διάφορα είδη, από άρθρα μόδας και ρεπορτάζ παγκοσμίως για τις εκδόσεις Condé Nast, όπως το VOGUE και το The Traveller, καθώς και ως μια πειραματική δύναμη στην εμπορική φωτογραφία. Ο Knut είναι αληθινός ανθρωπιστής και τα έργα του αναγνωρίζονται συχνά από την ξεκάθαρη χρήση χρωμάτων, φίλτρων και αντικειμένων σε κομψή και εύστοχη σύνθεση – δημιουργώντας βεβαιότητα, αλλά και ευχαρίστηση στον θεατή. Ο Bry έχει οργανώσει πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, που συχνά πλαισιώνονται από μουσικούς, χορευτές και ηθοποιούς. Αρκετά βιβλία σχεδιασμού, αρχιτεκτονικής, ταξιδιωτικά και φωτογραφικά έχουν εικονογραφηθεί από το ευφυές φωτογραφικό βλέμμα του. Η αίσθησή του για τη φόρμα, το φως και του χρώμα είναι πραγματικά εμπνευσμένη, και η ύπαρξή του ακόμη περισσότερο.

Knut Bry | The picture story – Pikpa vs Moria

Knut Bry | The picture story – Pikpa vs Moria

Norwegian photographer Knut Bry participates in the exhibition “Tolerance(s)” with The Book of Pikpa Refugee Camp (Lesvos Solidarity), which consists mainly of his own photographs from the PIKPA camp, where he worked for several seasons as a volunteer for Lesvos Solidarity, and also with a selected series of images – as an eyewitness testimony – from the Moria Refugee Camp.

In an interview for lesvossolidarity.org he states: “My path to Pikpa was a long one. […] In August 2016, I came back to Lesvos … While I was here I dropped into Pikpa to say hello and see if they needed any help. They said yes, so I started at the camp in October. For the first three weeks I was in the shop and then I began working in the kitchen. The following October I collaborated on a Pikpa photo book. … Pikpa gives me humanity and solidarity and respect, which are more or less non-existent in many places – the question is how to transplant them. Looking back, my whole journey here happened by chance, that whole trail of people. … Everything came together from different angles.”

What motivated you to participate in this exhibition?
I was asked by Knut Werner Lindeberg if I would be interested in joining the project.
For the 5 years until 2020 I have been volunteering at Pikpa, the small camp run by Lesvos Solidarity, there I 
was mainly cooking for residents and volunteers, besides doing photography.
When I had time I also went to Moria to document the very hard life for the people there, specially in winter of 2020 when the situation was just horrible, every time I came back to see my friends there, I thought it could not be any worse, but sadly it was.
Having documented the two camps, I wanted to show the two different worlds!

How does this work convey to the audience the message of inclusion, respect and tolerance?
I am trying to show how people that have had a very difficult time escaping the horror of war and persecution can either have a dignified stay in Pikpa or be even more traumatized by unsafe, inhuman endless waiting in Moria / Olive Grove.
Meeting children as young as ten, who had tried to take their own life was heartbreaking, how can Europe treat people that way?
The so called “Refugee Crisis” is in effect “Europe’s War on Refugees”. I hope my pictures can show the humans, not just the numbers! It has been a privilege to meet so many great people from so many cultures, they could all give so much to our cold continent!

Does Art have the power to raise awareness against racism and lead societies towards equality and acceptance?
Art definitely has a lot of power, seeing what Farzad’s ” School of Hope” managed to do for so many creative people in Moria and “The Mosaik Support Center” working with residents from both camps plus locals from Mytilini.
I was always amazed by the creativity and the happiness, when people could for a short time forget their difficult situation. Art brings people together not dividing them, if only more people had the chance to participate? When will our leaders understand that?

Bio
Knut Bry, born 1946 in Hovet, is one of Norway’s most acclaimed photographers. Knut’s work is internationally renowned in several genres, spanning from fashion editorials and world-wide reportages for Condé Nast-publications such as VOGUE and The Traveler, as well as being considered as an experimental force within the commercial photography. Knut is a true humanitarian, and his works are often recognized through his explicit use of colors, filters and objects elegantly and insightfully composed – generating both conviction and joy in his audiences. Mr. Bry has also hosted numerous solo- and group exhibitions as an art photographer, often accompanied by musicians, dancers and actors. Also, there are quite a number of books on design, architecture, travel and photography illustrated by the brilliant photographic eye of Mr. Bry. His sense of shape, light and color is truly inspiring, and his being even more so.

  tinagent.com/photographersdirectors/knut-bry
 Knut Bry
 _knutbry_


Η έκθεση Tolerance(s) είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα και στη Νορβηγία, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του έργου “Art and Culture vs Xenophobia // Τέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία“, το οποίο αντιμετωπίζει, με εργαλεία τις τέχνες και τον πολιτισμό, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους, που αναπτύσσονται σε περιβάλλον έλλειψης συμπερίληψης και ανοχής για τον Άλλο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås στη Νορβηγία και το “Baumstrasse – Ο Δρόμος με τα Δέντρα“.
Το πρόγραμμα Active citizens fund είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες: www.activecitizensfund.gr