ACvsX | Tolerance(s) | Χρήστος Σωτηρόπουλος

ACvsX | Tolerance(s) | Χρήστος Σωτηρόπουλος

Το Photologio παρουσιάζει το έργο των καλλιτεχνών που παίρνουν μέρος στην έκθεση “Tolerance(s) – Ανοχές”. Την επιλογή των έργων, την επιμέλεια και τον συντονισμό παραγωγής της έκθεσης έχουν αναλάβει οι συνεργάτες της Artifactory Κώστας Ιωαννίδης και Ελένη Μουζακίτη

English Version

Χρήστος Σωτηρόπουλος – Around the rails, just before the sea

Στη νοτιοδυτική πλευρά της πόλης της Πάτρας και σε μια έκταση 5 χιλιομέτρων, βρίσκεται το νέο λιμάνι της πόλης. Απέναντι από το νέο λιμάνι μπορεί κανείς να δει ποια ήταν η βιομηχανική περιοχή της πόλης, όπου ορισμένα κτίρια χρησιμοποιούνται τώρα ως γραφεία των δημοτικών υπηρεσιών, ενώ άλλα ως «καταφύγια προσφύγων». Δίπλα σε αυτήν την περιοχή μπορεί κανείς να δει τον παλιό σιδηρόδρομο, ο οποίος, παρόλο που κάποτε ήταν ο σύνδεσμος για όλη την Πελοπόννησο, δεν έχει χρησιμοποιηθεί από το 2011, λόγω της ελληνικής οικονομικής κρίσης.
Αυτό το έργο πραγματοποιήθηκε από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο του 2015 και αποτελεί μια ματιά στην καθημερινή ζωή των ντόπιων κατοίκων και προσφύγων, που ζουν στην περιοχή που περιγράφεται παραπάνω.

Χρήστος Σωτηρόπουλος – Από τη σειρά Around the rails, just before the sea

Ποια ήταν τα κίνητρα που σε οδήγησαν στην απόφαση να συμμετάσχεις στη συγκεκριμένη έκθεση;
Το κίνητρό μου ήταν ο ίδιος ο τίτλος της έκθεσης. Η έννοια της ανοχής είναι κάτι που με απασχολεί τα τελευταία χρόνια. Αν και εύκολα μπορεί να της αποδοθεί μια ατομική και απροσδιόριστη παθητικότητα, για μένα παραπέμπει στην αλληλεγγύη και στην αλληλοκατανόηση. Η ανοχή είναι το εύκολο και πρώτο βήμα μιας προσωπικής αφύπνισης. Το δύσκολο και το κοπιαστικό είναι να αποτελέσει βασικό στοιχείο της συλλογικής συνείδησης, με τη μορφή της αποδοχής. Και εκεί έγκειται η ευθύνη όποιου δηλώνει ότι δείχνει ανοχή σε μια κατάσταση, σε έναν άνθρωπο κτλ.

Με ποιον τρόπο μεταφέρονται στο κοινό μέσω του συγκεκριμένου έργου σου μηνύματα συμπερίληψης, σεβασμού και ανοχής στην ετερότητα;
Το έργο που παρουσιάζω στο πλαίσιο της έκθεσης “Tolerance(s)” αφορά την παλιά βιομηχανική ζώνη της Πάτρας και εστιάζει σε απλές καθημερινές στιγμές, τόσο των μεταναστών όσο και των ντόπιων, με τη μορφή της αντίστιξης. Με αυτό τον τρόπο, προσπαθώ να δείξω πως η αποδοχή μπορεί να γίνει μέρος της καθημερινής ζωής, μέσω της διαδικασίας της τυχαίας συνύπαρξης. Φυσικά αυτή η συνύπαρξη δεν είναι ιδανική, δεν είναι πάντα ειρηνική. Δεν παύει όμως να αποτελεί ένα εργαλείο αμφισβήτησης στερεοτυπικών αντιλήψεων και των δύο πλευρών.

Χρήστος Σωτηρόπουλος – Από τη σειρά Around the rails, just before the sea

Πιστεύεις πως η Τέχνη έχει τη δύναμη να ευαισθητοποιήσει συμπολίτες μας κατά του ρατσισμού και να επηρεάσει τις κοινωνίες προς την κατεύθυνση της ισότητας και της αποδοχής του Άλλου;
Η Τέχνη δεν είναι σούπερ ήρωας. Η Τέχνη από μόνη της έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στη διαμόρφωση αντιλήψεων ως προς την αποδοχή του Άλλου, όχι όμως τη δύναμη. 
Τη δύναμη την έχουν οι άνθρωποι που παράγουν, προωθούν και καταναλώνουν Τέχνη.

Βιογραφικό
Ο Χρήστος Σωτηρόπουλος γεννήθηκε στο Αίγιο (Αχαΐα, Ελλάδα), το 1980 και από το 1998 ζει στην Πάτρα. Σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών. Άρχισε να φωτογραφίζει το 2000. Είναι ιδρυτής και διευθυντής του φεστιβάλ εικαστικών τεχνών Who I was what Ive become και συνιδρυτής της πλατφόρμας φωτογραφίας The Provinces, μιας πλατφόρμας για φωτογράφους που συλλέγει και προωθεί φωτογραφικά έργα που ασχολούνται με την ελληνική περιφέρεια. Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις και σε διεθνή φεστιβάλ φωτογραφίας, όπως το Athens Photo Festival, Photometria και PhB08.

• Ομαδικές εκθέσεις:
2019 The Provinces, TAF The Art Foundation, Αθήνα.
2016 Parallel Voices, Photometria Festival, Ιωάννινα.
2010 Young Greek Photographers, Athens Photo Festival, Αθήνα.
2007 Greece Today, European Central Bank, Φρανκφούρτη.
2008 Greece Today, Photobiennale 08, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης.
• Κατάλογοι:
–International photographic meetings in Patras, εκδ. Ταχύτυπο, Πάτρα, 2002.

–Greece Today, Κατάλογος, European Central Bank, Φρανκφούρτη, 2007.

Χρήστος Σωτηρόπουλος – Από τη σειρά Around the rails, just before the sea

Christos Sotiropoulos – Around the rails, just before the sea

On the southwest side of the city of Patras (Greece), and in a 5km wide area, stands the new port of the city. Opposite the new port one can see what used to be the industrial area of the city, where some buildings are now being used as offices for the municipal services, while others are being used as refugees’ shelters. Next to this area you can see the old railway, which once used to be the link for the whole Peloponnese, not having been used since 2011 due to the Greek financial crisis. This specific area is now thought to be one of the most underexposed part of the city so financially, as socially.
This project took place from May to October 2015, and it’s a glimpse in the everyday life of locals, residents and refugees that live in the area described above.

What motivated you to participate in this exhibition?
My motive was the very title of this exhibition. Over the past few years, I found myself preoccupied with the concept of tolerance. Even though, an individual and unclear passiveness can easily be attributed to tolerance, to me it refers to solidarity and mutual understanding. Tolerance is the easier first step of personal awakening. The more challenging part is for it to become the core element of the collective consciousness in the form of acceptance. There, I believe, lies the responsibility for those that say they tolerate a situation, a human being, etc.

How does this work convey to the audience the message of inclusion, respect and tolerance?
The work presented during the “Tolerance(s)” exhibition concerns the old industrial zone of Patras, and focuses on simple moments of everyday life of locals and immigrants via counterpoints. This way, I’m trying to show that acceptance can become part of everyday life through the process of random coexistence. Of course, this coexistence is not always ideal and peaceful. Yet, it remains a tool for challenging stereotypes on both sides.

Does Art have the power to raise awareness against racism and lead societies towards equality and acceptance?
Art is not a superhero. Art alone has the ability to participate in shaping perceptions regarding the acceptance of the Other, but it doesn’t have the power. This power lies with the people who produce, promote and consume Art.

Bio
Christos Sotiropoulos was born in Egion (Achaia, Greece) in 1980 and lives in Patras, since 1998. He studied in the Medical school of Patras University. He started photographing in 2000. He is the founder and the manager of the visual arts festival Who I was what I’ve become and co-founder and editor of The Provinces photography platform. He has participated in group exhibitions and international photography festivals, including the Athens Photo Festival, Photometria and PhB08.
• Group Exhibitions:

2019 The Provinces, TAF The Art Foundation, Athens.
2016 Parallel Voices, organized by Photometria Festival, Ioannina.
2010 Young Greek Photographers, organized by the Athens Photo Festival, Athens.
2007 Greece Today, organized by the European Central Bank in Frankfurt.
2008 Greece Today (European Central Bank’s exhibition),

           PhB08 (Photobiennale 08), Thessaloniki Museum of Photography
• Editions/Publications:
– Exhibition catalog: “International photographic meetings in Patras”, Ed.Tachytypo, Patras, 2002.
– Photographic catalog of the exhibition Greece Today.

christossotiropoulos.com

 Christos Sotiropoulos
 Christos Sotiropoulos


Η έκθεση Tolerance(s) είναι προγραμματισμένη να παρουσιαστεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του έργου Art and Culture vs Xenophobia // Τέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία, τον Μάιο 2021 στο Σεράφειο στην Αθήνα και τον Ιούνιο στη Νορβηγία. Το “Art and Culture vs Xenophobia // Tέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία” αντιμετωπίζει, με εργαλεία τις τέχνες και τον πολιτισμό, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας και της ρητορικής μίσους, τα οποία αναπτύσσονται σε περιβάλλον έλλειψης συμπερίληψης και ανοχής για τον Άλλο. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης την Artifactory και εταίρους το Ås Art & Music School του Δήμου του Ås στη Νορβηγία και το “Baumstrasse – Ο Δρόμος με τα Δέντρα“. 

Το πρόγραμμα Active citizens fund είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.

Περισσότερες πληροφορίες:www.activecitizensfund.gr