«ΧΡΩΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ»  | Έκθεση Φωτογραφία της Αγγελικής Δεκουλάκου

«ΧΡΩΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ» | Έκθεση Φωτογραφία της Αγγελικής Δεκουλάκου

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ «ΧΡΩΜΟΓΡΑΦΙΑ ΙΙΙ»

ΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΕΚΟΥΛΑΚΟΥ

Η Αίθουσα Τέχνης “The Image Gallery” σας προσκαλεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017 στις 19.00, στα εγκαίνια της ατομικής έκθεσης της Αγγελικής Δεκουλάκου, με τίτλο «Χρωμογραφία IIΙ».

Πρόκειται για μια εικαστική πρόταση πάνω στη νεκρή φύση. Στην έκθεση αυτή θα παρουσιαστεί η τρίτη και τελευταία φωτογραφική ενότητα που αποτελεί εξέλιξη των δύο προηγούμενων, οι οποίες παρουσιάστηκαν το 2008 και το 2012 στην Αθήνα.
«Μ’ αυτές τις φωτογραφικές σειρές της Χρωμογραφίας επεδίωξα να εισάγω μια νέα φωτογραφία, που θα αποτελούσε μια φωτογραφική πρόταση με ζωγραφικά πλαστικά στοιχεία. Ενώ προσπαθώ να συνεχίσω και να εξελίξω μέσα από προσωπική έρευνα, δικές μου φωτογραφικές τεχνικές και εικαστικό έργο την Ιστορία της Νεκρής Φύσης» σημειώνει η εικαστικός.
Η δουλειά αυτή αποτελείται από δύο μέρη, τα οποία έχουν στενή συνομιλία μεταξύ τους. Το ένα μέρος είναι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που έχουν τραβηχτεί με φιλμ και το άλλο, είναι έγχρωμες φωτογραφίες τραβηγμένες με ψηφιακή μηχανή, με την χρήση ενός κόκκινου φίλτρου. Θα παρουσιαστούν 35 φωτογραφίες μεγάλων διαστάσεων (ασπρόμαυρες φωτογραφίες και κόκκινες-μαύρες) καθώς επίσης και 50 μικρές φωτογραφίες.

Η έκθεση θα διαρκέσει 16 ημέρες και είναι αφιερωμένη στον Ηλία Δεκουλάκο, αφού εκείνος πρωτο-πειραματίστηκε με το κόκκινο φίλτρο, καθώς επίσης το 2018 είναι τα 20 χρόνια από τον θάνατό του.

Επιμέλεια έκθεσης: Ηλίας Κοσίντας
Συνοδευτικό κείμενο: Μαρία Γιαγιάννου (Συγγραφέας – Θεωρητικός Τέχνης)
Μπορείτε να δείτε περισσότερα στο: www.theimage.gr και Facebook: Angeliki Dekoulakou και www.chromography.blogspot.com


Info

Χορηγός επικοινωνίας: www.openartgallery.eu 

Εγκαίνια: Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017, 19.00
Διάρκεια έκθεσης: 8/12/2017 – 23/12/2017
Χώρος: The Image Gallery, Λεωφ. Βασιλίσσης Αμαλίας 36, Αθήνα Σύνταγμα, Τ.Κ. 10558.
Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 16.00-20.00, Σάββατο 11.00-17.00 και Κυριακή 12.00-16.00. Δευτέρα κλειστά. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: +30-210-3230534.
Σημείωση: Σε περίπτωση που θέλετε να επισκεφτείτε την έκθεση κάποια άλλη μέρα πέραν των εγκαινίων, η καλλιτέχνις Αγγελική Δεκουλάκου θα είναι στην γκαλερί τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της. 

https://www.facebook.com/events/191635368072973/


ONE-MAN PHOTOGRAPHY EXIBITION “CHROMOGRAPHY III” BY ANGELIKI DEKOULAKOY

On Friday the 8th of December 2017 at 19.00, “The Image Gallery” invites you at the opening reception of the One-man exhibition with title “Chromography III”, by Angeliki Dekoulakou.

It is an artistic proposal on still life. This exhibition will feature the third and final segment in a photographic sequence. It constitutes an evolution of the earlier phases, which were presented in Athens, in 2008 and 2012.
“With these photographic series of Chromography, I aim to introduce a new photography that would constitute a photographical proposal, with featuring elements whose plasticity alludes to painting. At the same time, through personal research, my own photographic techniques and artistic work, I attempt to carry on and evolve the History of Still Art” points out the artist.
The work consists of two parts, which closely converse and interact with each other. The one part is black and white photographs taken with film and the other part is colour photographs taken with digital camera using a red filter. At the show, 35 large scale images will be presented (both black-and-white and red-black photographs), as well as 50 small dimension ones.

The show will last 16 days and it is dedicated to Elias Dekoulakos, since he was the one who originally experimented with the red filter technique and, furthermore, because the year 2018 marks 20 years since his death.

Curator: Elias Cosindas
Accompanying text: Maria Yiayiannou (Author – Art Theorist)
Media sponsor: www.openartgallery.eu
For more information, please visit: www.theimage.gr and Fb: Angeliki Dekoulakou and www.chromography.blogspot.com

The Image Gallery, 36 Vasilissis Amalias Ave, Athens Syntagma, T.K. 10558.
Hours of operation: Tuesday-Friday 16.00-20.00, Saturday 11.00-17.00 and Sunday 12.00-16.00. Monday closed. Information at phone number: +30-210-3230534.

Note: In case you would like to visit the exhibition another day instead of the opening day, the artist Angeliki Dekoulakou will be at the gallery the days and hours of operation.

Duration of show: 8/12/2017 – 23/12/2017