Χριστούγεννα 2017 | Γιώργος Νύχας (Jorge_Nyx)

Χριστούγεννα 2017 | Γιώργος Νύχας (Jorge_Nyx)

🎄 So this is Christmas
And what have you done???
Another year over
and a new one just begun
And so this is Christmas..

Γιώργος Νύχας (Jorge_Nyx)