Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φθινόπωρο” (Ι)

Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φθινόπωρο” (Ι)

photo: Luc Choquer
Να μη λυπάσαι που πέφτουν τα φύλλα φθινόπωρο.
Η δική σου τρυφερότητα θαν τα φέρει και πάλι στα δέντρα.
Δάκρυα μη χαλνάς
όλοι ανήκουμε στην ανάσταση.
(Νίκος Καρούζος, «Παραίνεση»)