Ο άνεμος του Νοεμβρίου (Ι)

Ο άνεμος του Νοεμβρίου (Ι)

Photo: Christophe Jacrot

Κι όταν η καταιγίδα θα έχει περάσει, δεν θα θυμάσαι πως τα κατάφερες ή πώς επιβίωσες. Δεν θα είσαι καν σίγουρος εάν η καταιγίδα όντως τελείωσε. Ένα πράγμα είναι μόνο σίγουρο. Όταν θα περάσει δεν θα είσαι πια ο ίδιος άνθρωπος με αυτόν πριν ξεκινήσει

Haruki Murakami