Ο σκληρός Απρίλης (Ι)

Ο σκληρός Απρίλης (Ι)

photo: Γιώργος Δεπόλλας (από το “Άσυλο”)

Κομμάτια μέρας
να φωτίσετε το πρόσωπό μου.
Κομμάτια βροχής
να δροσίσετε τα χείλη μου.
Κομμάτια γαλάζιου αρκτικού
να μου τ’ απλώσετε σεντόνι.
Κομμάτια ήλιου
να ζεστάνετε το κορμί μου·
να φαίνομαι ζωντανός.

(Νίκος Μπελιάς, Αιρετική επιθυμία)