Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φιθινόπωρο” (Ι)

Καιρός να γίνεις “τ’ άλλο μου φιθινόπωρο” (Ι)

photo: Saul Leiter 

Το μόνο που θυμάμαι
είναι τα φιλιά,
όλες οι άλλες λεπτομέρειες
μού διαφεύγουν –
σώμα, κινήσεις,
διαγράμματα
και τα λοιπά.

Το μόνο που θυμάμαι
είναι τα φιλιά
στα χείλια,
σα χαρακιές στα χείλια –
το πάθος
αισθάνομαι ακόμη
πάνω στα χείλια’
σαν απόγνωση
τα φιλιά.

(Δημήτρης Δούκαρης)