Σώμα του καλοκαιριού (Ιούλιος V)

Σώμα του καλοκαιριού (Ιούλιος V)

Photo: Bruce Davidson

Σήμερα είναι τα χέρια μνήμη.
Η ψυχή δεν θυμάται, πονάει
απ’ την τόση ανάμνηση. Αλλά στα χέρια
μένει η ενθύμηση εκείνου που κράτησαν.
(Pedro Salinas, Μνήμη στα χέρια)