Ήταν του Μάη το πρόσωπο (I)

Ήταν του Μάη το πρόσωπο (I)

Photo: Imogen Cunningham

Το κίνητρο μου…

Όσο πιο σκληρά προπονούμαι, τόσο πιο πολύ εκπαιδεύεται το σώμα μου.
Όσο πιο πολύ εκπαιδεύεται το σώμα μου, τόσο πιο πολύ μαθαίνω να ελέγχω τον εαυτό μου.
Όσο πιο πολύ μαθαίνω να ελέγχω τον εαυτό μου, τόσο πιο πολλά καταλαβαίνω.
Όσο πιο πολλά καταλαβαίνω, τόσο πιο ικανός γίνομαι.
Όσο πιο ικανός γίνομαι, τόσο πιο πολλά έχω να προσφέρω.
Όσο πιο πολλά εχω να προσφέρω, τόσο περισσότεροι μαζεύονται να με ακούσουν να μιλώ.
‘Οσο περισσότεροι μαζεύονται να με ακούσουν να μιλώ, τόσο πιο πολύ τους μορφώνω.
Όσο πιο πολύ τους μορφώνω, τόσο πιο πολύ προπονούνται.
Όσο πιο πολύ προπονούνται, τόσο πιο πολύ μαθαίνουν να έχουν έλεγχο.
Όσο πιο πολύ μαθαίνουν να έχουν έλεγχο, τόσο πιο πολλά καταλαβαίνουν.
Όσο πιο πολλά καταλαβαίνουν, τόσο πιο ικανοί γίνονται.
Όσο πιο ικανοί γίνονται… τόσο πιο σκληρά προπονούμαι…

(Orville Small)