Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ (Ι)

Ο Άγιος Φεβρουάριος κι εγώ (Ι)

photo: Bill Brandt

 

Προσπαθούσα χρόνια να μεταφράσω αισθήματα ˙

ο χρόνος έλεγα, προηγείται του ρήματος

και το πληθυντικό σου πρόσωπο

πίσω από λέξεις ανασαίνει.

Γραμματική της στέρησής μου, που όλα τα ’θελες

χωρίς Κανόνες,

σ’ αυτό το λεξικό σε βρίσκω σκάρτη.

Ο έρωτας είναι το ρήμα που ακολουθεί

για τη ρεμπέτικη λογιοσύνη μου.

( Μάνος Ελευθερίου, ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΜΥΘΟΥ, 1978)