Κυριακή μεσ’ τον χειμώνα (VΙΧ)

Κυριακή μεσ’ τον χειμώνα (VΙΧ)

photo: Josef Sudek

Βροχή δωματίου

Η βροχή κρύωνε έξω, στο δρόμο. Χτυπούσε το τζάμι και φώναζε,
κρυώνω.
Ήτανε, πράγματι, χειμώνας. Το τζάμι τη λυπήθηκε,
της άνοιξε, την έβαλε μες στο δωμάτιο.
Ο άνθρωπος έγινε έξω φρενών. Είσαι τρελό, του φώναξε, που ξανακούστηκε να μπαίνει η βροχή μες στο δωμάτιο; Είσαι τρελό.
Μα είναι βροχή δωματίου, είπε ήρεμα το τζάμι, δεν ακούς τί ωραία που ηχεί πάνω στο πάτωμα, πάνω στο τραπέζι, πάνω στο μέτωπό σου;
Είναι βροχή δωματίου…

Αργύρης Χιόνης