“Δικός μου και ο Αύγουστος με τις μεγάλες μνήμες” (V)

“Δικός μου και ο Αύγουστος με τις μεγάλες μνήμες” (V)

photo: Βούλα Παπαιωάννου (Μύκονος)


“…η φωτογραφία δεν απευθύνεται μόνο στη νόηση. Μιλάει την παγκόσμια γλώσσα που είναι η γλώσσα της καρδιάς, γλώσσα της συγκίνησης, του πόνου ή της αγάπης που παντού εκφράζονται με τις ίδιες κινήσεις, τις ίδιες συμπεριφορές, τα ίδια βλέμματα, γιατί είναι έκφραση της ανθρώπινης ύπαρξης μας” (Fransois Buguion).