Καιρός να γίνεις «τ’ άλλο μου φθινόπωρο» (ΙIΙ)

Καιρός να γίνεις «τ’ άλλο μου φθινόπωρο» (ΙIΙ)

photo: Keith Carter (1948 – ) American Photographer

Δεν γνωρίζω το χρώμα της προσμονής.. Μόνο την γεύση της.. Δεν κράτησα ποτέ την απόλυτη ευτυχία.. Ξέρω πως την άγγιξα!! (Ο. Ελύτης)