Ήταν του Μάη το πρόσωπο (ΙΙ)

Ήταν του Μάη το πρόσωπο (ΙΙ)

Photo: Κωνσταντίνος Μάνος

Μη φωνάζεις σε παρακαλώ! Μη φωνάζεις!
‘Ολοι οι άνθρωποι φωνάζουν!
Είναι ωραία να μιλάνε σιγά!…
Ακου!! Μιλάει η θάλασσα!!
Ξέρεις τι λέει;

ΕλευΘεριΑ λέει…εΛευθΕριΑ λέει…

(Kατερίνα Γώγου)