Ήταν του Μάη το πρόσωπο (Ι)

Ήταν του Μάη το πρόσωπο (Ι)

photo: David Seymour (FRANCE, Normandy 1947 – Children play among the wreckage of the D Day invasion)

Τ’ όνειρο του παιδιού είναι η ειρήνη
Τ’ όνειρο της μάνας είναι η ειρήνη
Τα λόγια της αγάπης κάτω απ’ τα δέντρα
είναι η ειρήνη. […] 
Η ειρήνη είναι τα σφιγμένα χέρια των ανθρώπων
είναι το ζεστό ψωμί στο τραπέζι του κόσμου
είναι το χαμόγελο της μάνας …
(Γιάννης Ρίτσος)